rolpatronen, heteroseksualiteit en homoseksualiteit en seksueel geweld  (theorie - maatschappelijk georiënteerde opdrachten)| onderbouw m h v | bovenbouw m h v |

seksueel geweld

Met seksueel geweld worden alle gebeurtenissen bedoeld waarbij mensen, tegen hun wil, geconfronteerd worden met seksuele of seksueel geladen handelingen van anderen waarbij een verschil in machtsverhouding meespeelt.

3.1
1pntOp welke manier spelen machtsverhoudingen een rol als in een bedrijf de baas een werknemer tegen haar zin in haar kont knijpt en seksueel geladen opmerkingen maakt?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Voorbeelden van seksueel geweld zijn: ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, incest. Veel slachtoffers van seksueel geweld durven, of willen, hier niet over praten. Daarnaast wordt seksueel geweld vaak ontkend door de naaste omgeving. Dit syndroom wordt NIMBY (not in my back yard*) genoemd (*not in my back yard = niet in mijn achtertuin).

3.2
1pntWat wordt met de term NIMBY bedoeld?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Bij aanranding en verkrachting wordt het slachtoffer onder dwang verplicht seksuele handelingen te verrichten. Bij verkrachting vindt ook geslachtsverkeer plaats. Bij een groepsverkrachting 'gangbang' zijn meerdere personen bij een verkrachting betrokken.

3.3
1pntBij verkrachting is de dader vaker een bekende van het slachtoffer.
 • [ juist ] [ onjuist ]
3.4
1pntVerkrachting kan ook plaatsvinden binnen het huwelijk.
 • [ juist ] [ onjuist ]
3.5
1pntSlachtoffers van seksueel geweld kunnen terecht bij vertrouwensartsen. Bij deze vertrouwensartsen blijft alles wat besproken is geheim.
 • [ juist ] [ onjuist ]

incest

Bij incest is sprake van seksueel verkeer tussen bloedverwanten. Tegenwoordig bedoelt men met incest vaak dat binnen het gezin seksueel misbruik met minderjarigen plaatsvindt. Bij incestueus seksueel geweld met minderjarigen wordt meer dan eens geweld gebruikt. Incestueus seksueel misbruik bij kinderen kan tot grote en langdurige problemen leiden.

pedofilie

Onder pedofilie wordt verstaan dat volwassenen zich aangetrokken voelen tot minderjarigen die nog niet geslachtsrijp zijn. Een pedofiel voelt zich alleen aangetrokken tot minderjarigen. Een pedoseksueel verricht seksuele handelingen met minderjarigen. De gevolgen voor minderjarigen die met pedoseksualiteit in aanraking komen zijn groot, omdat kinderen geconfronteerd worden met seksuele handelingen die ze zelf niet begrijpen. Seksueel bewustzijn ontwikkelt zich pas in de pubertijd. Kinderen die met pedoseksualiteit in aanraking zijn gekomen verwarren pedoseksualiteit vaak met spelen. In de pubertijd kunnen kinderen de pedoseksuele handelingen wel plaatsen en leveren herinneringen aan pedoseksualiteit ernstige emotionele problemen op. Kinderen, pubers en ook volwassenen willen vaak niet praten over hun pedoseksuele ervaringen. Pubers schamen zich vaak en denken dat het aan henzelf ligt dat ze in dergelijke situaties verzeild zijn geraakt. Waar deze pubers dan vaak niet aan denken is dat ze slachtoffer zijn geworden van machtsongelijkheid. Ze konden het seksuele gedrag van de pedoseksueel niet plaatsen omdat hun eigen seksualiteit nog niet ontwikkeld was. Pedoseksuelen vertellen kinderen vaker dat ze slecht zijn en dat, als ze dingen verder vertellen, andere mensen hen ook slecht zullen vinden. Pedoseksuelen proberen vaker het kind te vervreemden van zijn ouders, door te zeggen dat de ouders niet van het kind houden. Pedoseksuelen kunnen op deze manier macht over het kind krijgen en het kind ervan proberen te overtuigen dat als dingen worden doorverteld aan de ouders, de ouders het kind nog meer zullen haten. Kinderen zijn hier veel gevoeliger voor dan pubers of volwassenen. Pedoseksualiteit is strafbaar bij de Wet en kan maximaal 12 jaar gevangenisstraf opleveren.

3.6
1pntWaarom herkennen kinderen pedoseksuele handelingen vaak niet?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.7
pntGeef een mening over de onderstaande stellingen.
 • voor 56%
 • tegen 44%
 • incest wordt niet zwaar genoeg bestraft want op het plegen van incest staat nu 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete ( ) ( )
 • voor 56%
 • tegen 44%
 • pedoseksuele moeten chemisch gecastreerd worden zodat ze geen seksuele gevoelens meer hebben ( ) ( )
 • voor 57%
 • tegen 43%
 • omdat kinderen vaak geen aangifte van seksueel misbruik durven te doen bij de politie moet hier op scholen extra aandacht aan besteedt worden ( ) ( )
 • voor 54%
 • tegen 46%
 • de woonplaats van pedoseksuele moet bekend gemaakt worden zodat ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen deze mensen ( ) ( )
 • voor 54%
 • tegen 46%
 • pedofielen moeten net zo zwaar gestraft worden als pedoseksuelen ( ) ( )


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag