een ethogram en protocol maken bij eenden  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gedrag bij eenden

Om het gedrag bij eenden objectief te observeren (observeren=kijken naar) mag alleen feitelijk gedrag genoteerd worden. Een objectieve observatie mag niet beïnvloed worden door een eigen mening. In een objectieve observatie staat bijvoorbeeld "eend 1 blaast naar eend 2" in plaats van: "eend 1 is boos op eend 2".

eenden

ethogram

In een ethogram worden handelingen van een dier verzameld. Door tenminste 15 minuten naar eenden te kijken, kunnen de verschillende handelingen die eenden verrichten geïnventariseerd worden.

ethogram

protocol

In een protocol wordt bijgehouden hoe lang en hoe vaak een dier een bepaalde handeling verricht. Met behulp van een protocol kunnen bepaalde handelingen beter in kaart gebracht worden. Uit een protocol is af te leiden hoe vaak een handeling voorkomt, hoe lang een handeling duurt en of er een vaste volgorde is tussen bepaalde handelingen.

In het protocol worden de afkortingen uit het ethogram ingevuld. Op één plek in het protocol kunnen meer afkortingen ingevuld worden.

nodig:

een plek met veel eenden, eventueel een verrekijker en het werkblad 'een ethogram en protocol maken bij eenden'.

werkwijze:

Ga naar een plek met veel eenden.
• kies één eend uit
• observeer deze eend gedurende 15 minuten
• noteer de verschillende handelingen van de eend op het werkblad
• geef elke handeling een afkorting
• beschrijf elke handeling kort
• vul gedurende 6 minuten het protocol op het werkblad in
• gebruik hiervoor de afkortingen uit het ethogram.

analyse van het protocol

Analyseer het protocol en onderzoek of in het protocol sommige handelingen elkaar steeds opvolgen. Handelingen die elkaar in een vast patroon opvolgen, worden gedragsketens genoemd. Noteer de gevonden gedragsketens in het werkblad 'een ethogram en protocol maken bij eenden'.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag