voortplanting bij dieren  (onderzoek - literatuurstudie)| onderbouw h v | bovenbouw m v |

voortplanting bij dieren

Bij de volgende opdracht wordt met behulp van naslagwerken onderzocht hoe de voortplanting bij verschillende dieren verloopt. Een dergelijk onderzoek wordt ook wel een literatuurstudie genoemd. In een groepje van twee (eventueel drie) personen wordt de levenswijze en de voortplanting van één van de onderstaande dieren onderzocht. Ook kan een dier gekozen worden dat niet in de onderstaande lijst voorkomt.

• holtedieren: - kwallen
• ringwormen: - Regenworm
• kreeftachtigen: - watervlo
• tweekleppigen (weekdieren): - mossel
• stekelhuidigen: - Zeester
• insecten: - sluipwesp - sprinkhaan - vlieg - meelwormen
• vissen: - paling - (Driedoornig) Stekelbaarsje
• vogels: - futen - meeuwen
• buideldieren: - kangoeroe
• primitieve zoogdieren: - Vogelbekdier
• zoogdieren: - muizen

naslagwerken

naslagwerken:

Bij deze opdracht moet specialistische informatie over voortplanting bij verschillende diergroepen worden gezocht. Deze informatie is het beste te vinden in een dierenencyclopedie. Van de naslagwerken die bij een literatuurstudie gebruikt worden moeten de titel van het boek, de schrijver en het jaartal genoteerd worden. Dit wordt een bronvermelding genoemd. De gebruikte boeken (of websites) zijn bronnen.

taakverdeling:

Lees de onderstaande opdracht door en maak een taakverdeling.

werkwijze:

Zoek het gekozen dier op in een naslagwerk (bijvoorbeeld een dierenencyclopedie). Indien er meerdere verschillende soorten van het gekozen dier bestaan, noteer dan een aantal van deze soorten. De naam van een diersoort bestaat uit een `Nederlandse naam` en een `wetenschappelijke naam`. De wetenschappelijke naam van een dier bestaat uit twee delen. Een geslachtsnaam en een soortnaam. Deze namen zijn meestal in het Latijn. De wetenschappelijke naam van de mens is bijvoorbeeld `Homo Sapiens`.

Zoek afbeeldingen van het gekozen dier. Met behulp van sommige zoekmachines op Internet kun je naar afbeeldingen zoeken. Dit kan bijvoorbeeld met de zoekmachines van Google en Lycos. Als er met behulp van een zoekmachine weinig afbeeldingen van een dier te vinden zijn, kan ook de wetenschappelijke naam van het dier worden ingevoerd. Op deze manier worden niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse websites doorzocht.

Beschrijf de levenswijze van het gekozen dier en betrek de onderstaande onderwerpen in de literatuurstudie.

geslachtsorganen

Bij zoogdieren hebben de mannetjes een penis en de vrouwtjes een vagina. Dit is echter niet bij alle dieren het geval. Zoek in naslagwerken op welk type geslachtsorganen de mannetjes en vrouwtjes van het gekozen dier hebben.

Beschrijf deze geslachtsorganen (maak eventueel een tekening).

Als er bijvoorbeeld geen informatie te vinden is over de geslachtsorganen bij meeuwen, kan gezocht worden naar de geslachtsorganen van vogels.

geslachtsorgaan van een duif

bevruchting

Bij zoogdieren, reptielen en vogels bijvoorbeeld vindt de bevruchting van de eicel in het lichaam van het vrouwtje plaats. Dit wordt inwendige bevruchting genoemd. Bij veel soorten vissen en andere dieren wordt de eicel (of eitje) buiten het lichaam bevrucht. Dit wordt uitwendige bevruchting genoemd.

Beschrijf hoe de bevruchting tot stand komt bij het gekozen dier.

Als er bijvoorbeeld geen informatie te vinden is over de bevruchting bij sprinkhanen, kan gezocht worden naar bevruchting bij insecten.

inwendige bevruchting bij Lieveheersbeestjes

broedzorg

Bij zoogdieren en vogels bijvoorbeeld komt broedzorg voor. De jongen worden door de ouders gevoed, verzorgd en leren van hen hoe ze in de natuur moeten overleven.

Geef aan of bij het gekozen dier sprake is van broedzorg.

Als er bijvoorbeeld geen informatie te vinden is over de broedzorg bij salamanders, kan gezocht worden naar de broedzorg bij amfibieën.

broedzorg bij Boerenzwaluwen

ontwikkeling

Bij zoogdieren bijvoorbeeld lijken de jongen al min of meer op de ouders. Bij meelwormen heeft de larve een totaal andere lichaamsbouw en levenswijze dan de volwassen kever. Bij meelwormen zijn verschillende fasen in de levensloop te onderscheiden.

Geef aan of bij het gekozen dier verschillende levenfasen te onderscheiden zijn.

metamorfose bij meelwormen

bijzonderheden

Bij futen vindt voor de bevruchting een paringsritueel of baltsgedrag plaats. Het mannetje en het vrouwtje voeren tijdens de balts een soort dans uit in het water.

Geef aan of er bij het gekozen dier sprake is van bijzonder gedrag tijdens of voorafgaand aan de voortplanting (paring).

verslag

Maak van het geheel een verslag. Deel je verslag als volgt in:
• voorkant
• inhoudsopgave
• inleiding
• levenswijze
• geslachtsorganen
• bevruchting
• broedzorg
• ontwikkeling
• bijzonderheden
• taakverdeling
• bronvermeldingen
• slotwoord


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag