monohybride en dihybride kruisingen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

monohybride en dihybride kruisingen

Bij een monohybride kruising wordt alleen naar de allelen van één eigenschap gekeken. Bij een dihybride kruising wordt naar de allelen van twee eigenschappen gekeken.

Bij een dihybride kruising is het van belang om te weten of de genen voor deze eigenschappen zich op hetzelfde of op verschillende chromosomen bevinden.

fenotype en genotype oogkleur en oorlel

5.1
1pntBij welk van de onderstaande fenotypen kan met zekerheid gezegd worden dat zowel het gen voor oogkleur als voor oorvorm heterozygoot is?

afhankelijke en onafhankelijke overerving

Als de genen voor twee verschillende eigenschappen op twee verschillende chromosomen liggen, spreekt men van onafhankelijke overerving. Als de genen voor twee verschillende eigenschappen op dezelfde chromosomen liggen spreekt men van afhankelijke of gekoppelde overerving.

Gedurende de meiose kunnen chromosomen van een chromosoompaar op twee verschillende manieren over de gameten worden verdeeld.

onafhankelijke overerving

mogelijkheid 1 bij meiose


gameten bij mogelijkheid 1


mogelijkheid 2 bij meiose


gameten bij mogelijkheid 2


Bij onafhankelijke overerving kunnen vier verschillende gameten ontstaan. BL, Bl, GL en Gl

gekoppelde overerving


gameten


Bij gekoppelde overerving kunnen twee verschillende gameten ontstaan. BL en Gl

NB: Bij mensen erven de genen voor oogkleur en oorvorm onafhankelijk over. De animatie voor gekoppelde overerving van oorkleur en oorvorm is fictief.

5.2
1pntBij gekoppelde overerving bevinden zich de allelen voor twee verschillende eigenschappen zich op hetzelfde chromosoom.
  • [ juist ] [ onjuist ]
5.3
1pntBij onafhankelijke overerving ontstaan doorgaans minder verschillende gameten dan bij gekoppelde overerving.
  • [ juist ] [ onjuist ]
5.4
1pntWelke van de onderstaande gameten kunnen in de bovenstaande animaties wel bij onafhankelijke overerving en niet bij gekoppelde overerving ontstaan?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag