gedragsonderzoek pissebedden  (onderzoek - onderzoek opzetten)| bovenbouw h v |

eigen onderzoek opzetten

Aan de hand van 3 gegeven probleemstellingen worden drie onderzoeken opgezet, hypothesen opgesteld en worden de onderzoeken uitgevoerd.

taakverdeling:

Om de drie onderstaande experimenten in 45 minuten op te kunnen zetten, moet samengewerkt worden in groepjes van 4 personen. Spreek vooraf een taakverdeling af en laat één persoon de voorbereiding coördineren en notuleren.

onderzoek 1 opzetten

onderzoeksvraag 1:

Vertonen pissebedden wandgedrag?

Hieronder is een plattegrond te zien van een situatie waarin een organisme wandgedrag vertoont.

wandgedrag

hypothese:

Formuleer een hypothese en onderbouw deze met wetenschappelijke argumenten. Geef aan welke bronnen gebruikt zijn en vat deze kort samen (boeken - titel, schrijver, hoofdstuk, pagina’s; websites, titel, URL (website-adres), beheerder, gebruikte zoekmachines; Cd-rom, titel, uitgever, onderdeel) .

experiment:

Construeer aan de hand van de onderzoeksvraag en hypothese een experiment. Beschrijf het experiment en teken de opstelling. Geef aan welke materialen zijn gebruikt.

bak met genummerd ruitjespapier

Gebruik ruitjespapier met genummerde ruitjes om de plaats van de pissebedden in de ruimte per tijdseenheid bij te kunnen houden. Plaats dit papier op de bodem voordat de proefopstelling wordt opgebouwd. Gebruik het genummerde ruitjespapier uit het werkblad 'gedragsonderzoek pissebedden'. Maak een turflijst waarop bijgehouden wordt waar de pissebedden zich op welke tijdstippen bevinden, welke bewegingen ze maken en waar obstakels staan.

genummerd ruitjespapier

onderzoek 2 opzetten

onderzoeksvraag 2:

Slaan pissebedden bij kruisingen even vaak linksaf als rechtsaf?

hypothese:

Formuleer een hypothese en onderbouw deze met wetenschappelijke argumenten. Geef aan welke bronnen gebruikt zijn en vat deze kort samen (boeken, titel, schrijver, hoofdstuk, pagina’s; websites, titel, URL (website-adres), beheerder, gebruikte zoekmachines; Cd-rom, titel, uitgever, onderdeel)

experiment:

Construeer aan de hand van de onderzoeksvraag en hypothese een experiment. Beschrijf het experiment en teken de opstelling. Geef aan welke materialen zijn gebruikt.

doolhof

Maak een doolhof voor pissebedden. Bijvoorbeeld door stevig papier of karton te vouwen of latjes te gebruiken. Zorg er wel voor dat de wanden niet te laag zijn en de bodem van het doolhof overal gelijk is. Maak een turflijst waarop bijgehouden wordt hoe vaak een pissebed linksaf of rechtsaf slaat bij kruisingen.

onderzoek 3 opzetten

onderzoeksvraag 3:

Zijn pissebedden sociale dieren of zoeken pissebedden elkaar op omdat ze dezelfde habitat hebben (sociale dieren leven in groepen en habitat wordt ook wel `woonplaats` van organismen genoemd)?

hypothese:

Formuleer een hypothese en onderbouw deze met wetenschappelijke argumenten. Geef aan welke bronnen gebruikt zijn en vat deze kort samen (boeken, titel, schrijver, hoofdstuk, pagina‚ websites, titel, URL (website-adres), beheerder, gebruikte zoekmachines; Cd-rom, titel, uitgever, onderdeel)

experiment:

Construeer aan de hand van de onderzoeksvraag en hypothese een experiment. Beschrijf het experiment en teken de opstelling. Geef aan welke materialen zijn gebruikt. Gebruik ruitjespapier met genummerde ruitjes om de plaats van de pissebedden in de ruimte per tijdseenheid bij te kunnen houden. Plaats dit papier op de bodem voordat de proefopstelling wordt opgebouwd. Gebruik het genummerde ruitjespapier uit het werkblad 'gedragsonderzoek pissebedden'. Maak een turflijst waarop bijgehouden wordt waar de pissebedden zich op welke tijdstippen bevinden.

natuurwetenschappelijk onderzoek

taakverdelingen:

Om experimenten in 45 minuten af te ronden, moet samengewerkt worden in groepjes van 4 personen. Bespreek vooraf een taakverdeling en laat één persoon de uitvoering en afronding coördineren en notuleren.

uitvoering:

Voer de experimenten uit en verwerk waarnemingen, resultaten en taakverdelingen in een natuurwetenschappelijk onderzoek.

natuurwetenschappelijk onderzoek

resultaten en conclusies:

• verzamel alle gegevens uit de turflijsten.
• analyseer de turflijsten en trek conclusies
• beschrijf deze analyse kort
• geef aan welke hypothesen worden aangenomen en welke hypothesen worden verworpen
• beargumenteer waarom een hypothese wordt aangenomen of verworpen

bronnen:

Noteer de bronnen die bij de experimenten zijn geraadpleegd en vat de tekst kort samen (boeken, titel, schrijver, hoofdstuk, pagina‚ websites, titel, URL (website-adres), beheerder, gebruikte zoekmachines; Cd-rom, titel, uitgever, onderdeel)

verslag:

Verwerk het bovenstaande tot een verslag.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag