mitose en meiose (beknopte omschrijvingen)  (theorie - theorie)| bovenbouw h v |

beknopte omschrijving van de verschillende stadia van de mitoseVoordat celdeling of mitose plaatsvindt wordt eerst het DNA van de chromosomen gekopiëerd. Dit proces wordt DNA-replicatie genoemd. Aan het einde van DNA-replicatie is het erfelijk materiaal van elk chromosoom verdubbeld. Tijdens de celdeling wordt het erfelijk materiaal over beide dochtercellen verdeeld. De dochtercellen beschikken over hetzelfde erfelijke materiaal als de moedercel.interfase:

Aan het begin van de mitose bestaat elk chromosoom uit één chromatide. Gedurende de interfase vindt DNA-replicatie plaats. Na DNA-replicatie bestaat een chromosoom uit twee chromatiden. In beide chromatiden bevindt zich hetzelfde erfelijke materiaal.profase:

Tijdens de profase spiraliseren de chromosomen. De centromeer verbindt beide chromatiden van het chromosoom met elkaar.metafase:

Tijdens de metafase liggen de chromosomen in het equatoriaalvlak. Vanuit de celpolen ontstaan steun- en trekdraden.anafase:

Gedurende de anafase worden de twee chromatiden van één chromosoom met behulp van steundraden elk naar één van de celpolen getrokken.telofase:

Aan het einde van de telofase bestaat een chromosoom uit één chromatide. In de nieuwe dochtercellen komen chromosomen paarsgewijs voor.interfase:

Aan het einde van de mitose despiraliseren de chromosomen en vindt celstrekking plaats.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag