mitose en meiose (beknopte omschrijvingen)  (theorie - theorie)| bovenbouw h v |

meiose

Voordat reductiedeling of meiose plaatsvindt wordt eerst het DNA van de chromosomen gekopiëerd. Dit proces wordt DNA-replicatie genoemd. Aan het einde van DNA-replicatie is het erfelijk materiaal van elk chromosoom verdubbeld. Tijdens de celdeling wordt het erfelijk materiaal over beide dochtercellen verdeeld. De dochtercellen beschikken over hetzelfde erfelijke materiaal als de moedercel.interfase:

Aan het begin van de mitose bestaat elk chromosoom uit één chromatide. Gedurende de interfase vindt DNA-replicatie plaats. Na DNA-replicatie bestaat een chromosoom uit twee chromatiden. In beide chromatiden bevindt zich hetzelfde erfelijke materiaal.profase I:

Tijdens de profase spiraliseren de chromosomen. De centromeer verbindt beide chromatiden van het chromosoom met elkaar.metafase I:

Tijdens de metafase liggen de chromosomen in het equatoriaalvlak. Vanuit de celpolen ontstaan steun- en trekdraden.anafase I:

Gedurende de anafase wordt van elk chromosoompaar één chromosoom met behulp van steundraden naar één van de celpolen getrokken.telofase I, interkinese en profase II:

Tijdens de telofase-1, de interkinese en de profase-2 bestaat elk chromosoom uit twee chromatiden. Chromosomen komen enkelvoudig voor.metafase II:

Tijdens de metafase-2 liggen de chromosomen in het equatoriaalvlak. Vanuit de celpolen ontstaan steun- en trekdraden.anafase II:

Gedurende de anafase-2 wordt van elk chromatidenpaar één chromatide naar de polen van de cel getrokken.telofase II:

Aan het einde van de telofase bestaat een chromosoom uit één chromatide. In de dochtercellen komen chromosomen enkelvoudig voor.gameten:

Aan het einde van de meiose zijn vier haploïde geslachtscellen of gameten ontstaan.

De periode van de interfase tot de interkinese wordt meiose I genoemd. Meiose II duurt van de interkinese tot de vorming van gameten. Tijdens de meiose I worden de chromosomen van één chromosoompaar over de dochtercellen verdeeld. Tijdens de meiose II worden de chromatiden van één chromosoom over de dochtercellen verdeeld.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag