populatiegenetica  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw v |

populatiegenetica

Bij fruitvliegjes komen naast het wildtype, vliegjes met rode ogen, lichte lichaamskleur en normale vleugels, een aantal mutanten voor. In een populatie, een voortplantingsgemeenschap in een bepaalde leefomgeving, komen gemuteerde allelen met een bepaalde frequentie voor. In een populatie kunnen twee verschillende allelen van het gen voor lichaamskleur in de gameten van fruitvliegjes voorkomen: N en n

variaties binnen een populatie fruitvliegjes

allelfrequenties

p is de allelfrequentie van het dominante gen in een populatie en q is de allelfrequentie van het recessieve gen in een populatie. De som van p en q is 1.

    p + q = 1    

wet van Hardy en Weinberg

vierkant van Punnett


Vanuit de allelfrequenties van p en q kan de volgende formule worden opgebouwd:

f(N) = p en f(n) = q
p + q = 1 => f(N) + f(n) = 1

stel:
(p + q) x ( p + q ) = 1 x 1 =>  p2 + 2pq + q2 = 1

Nu is f(NN) = p2 en f(Nn) = 2pq en f(nn) = q2.

    p2 + 2pq + q2 = 1    

Met behulp van de wet van Hardy en Weinberg kan, uitgaande van het fenotype, de frequentie van de genotypen worden berekend, en omgekeerd.

berekeningen

Als in een populatie fruitvliegjes 125 van de 780 individuen een donkere lichaamskleur hebben, kan het aantal individuen met genotype NN, Nn en nn berekend worden. De allelfrequentie q kan met behulp van het vierkant van Punnett berekend worden:

q2 = 125 van de 780 individuen =>
q2 = 125/780 ≈ 0.16 =>
q ≈ √0.16 ≈ 0.4


Met behulp van de formule p + q = 1 kan de allelfrequentie van p berekend worden:

p = 1 - 0,4 = 0.6

Met behulp van de wet van Hardy en Weinberg kunnen de frequenties van NN, Nn en nn worden berekend:

wet van Hardy en Weinberg

De frequentie van NN = p2 = 0.36 =>
Aantal individuen met genotype NN = 0.36 x 780 = 280.8 ≈ 281

De frequentie van Nn = 2pq = 0.48 =>
Aantal individuen met genotype Nn = 0.48 x 780 = 374.4 ≈ 374

De frequentie van nn = q2 = 0.16 =>
Aantal individuen met genotype Nn = 0.16 x 780 = 124.8 ≈ 125

voorwaarden

De wet van Hardy en Weinberg geldt alleen voor een systeem dat in evenwicht verkeert.
• de populatie oneindig groot is
• de individuen geheel willekeurig paren
• geen selectie plaatsvindt
• geen mutaties optreden
• geen migratie uit of naar de populatie plaatsvindt


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag