homologe chromosomen, recombinatie, crossing-over en non-disjunctie  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

kansberekening met crossing-over

Door onderzoek kan worden berekend hoe groot de kans is dat tussen twee genen op hetzelfde chromosoom crossing-over plaatsvindt. Door deze kansen in een kruisingsschema te verwerken, kan de kans op een bepaald genotype berekend worden.

In het onderstaande voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat de kans op crossing-over tussen de genen A en B, die op hetzelfde chromosoom liggen, 20% is.

kansberekening bij gekoppelde overerving met crossing-over
3.1
1pntWelk genotype hebben de ouders uit het voorbeeld in het kruisingsschema hierboven?
3.2
1pntHieronder zijn enkele berekeningen aan de hand van het bovenstaande kruisingsschema uitgevoerd.

• berekening 1:
De kans op nakomelingen met genotype AABB: 4/10 x 1/10 = 4/100 = 0.04

• berekening 2:
De kans op expressie van de dominante allelen A en B in het fenotype: AABB + AABb + AaBb + AaBB = (4/100) + (16/100 + 1/100) + (4/100 + 4/100 + 4/100 + 4/100) + (1/100 + 16/100) = 4/100 + 17/100 + 16/100 + 17/100 = 54/100

Welke berekening is juist ?
  • alleen berekening 2 is juist
  • zowel berekening 1 als 2 zijn juist
  • alleen berekening 1 is juist
  • berekening 1 en 2 zijn onjuist

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag