DNA-replicatie en transcriptie  (theorie - oefentoets) |

DNA-replicatie

Hierboven is een DNA-molecuul afgebeeld tijdens replicatie. Een DNA-molecuul is opgebouwd uit nucleotiden met onder andere vier verschillende stikstofbasen: A (adenine) , T (thymine), C (cytosine) en G (guanine). Deze stikstofbasen komen in het DNA-molecuul paargewijs voor. Adenine en thymine vormen net als cytosine met guanine een basenpaar.

1.1
1pntIn de bovenstaande afbeelding wordt als volgende basepaar adenine en thymine gerepliceerd (zie de rode pijlen). Uit dit gegeven is af te leiden welke kleuren corresponderen met de verschillende stikstofbasen.
 •  adenine  cytosine  thymine  guanine 
 •  adenine  cytosine  thymine  guanine 
 •  adenine  cytosine  thymine  guanine 
 •  adenine  cytosine  thymine  guanine 
1.2
1pntIn welke afbeelding is een nucleotide weergegeven?
1.3
1pntEen DNA-molecuul waarin in één van beide nucleotidenketens de volgende stikstofbasenreeks ATTCTCGA voorkomt, wordt gerepliceerd. Hoeveel nucleotiden met welke stikstofbasen moeten worden gesynthetiseerd als dit gedeelte van het DNA-molecuul wordt gerepliceerd?
 • 7 x adenine, 8 x thymine, 5 x cytosine en 4 x guanine
 • 2 x adenine, 3 x thymine, 2 x cytosine en 1 x guanine
 • 5 x adenine, 5 x thymine, 3 x cytosine en 3 x guanine
 • 3 x adenine, 2 x thymine, 1 x cytosine en 2 x guanine
 • 8 x adenine, 7 x thymine, 4 x cytosine en 5 x guanine
1.4
1pntIn het kernplasma zijn eenentwintig nucleotiden met de volgende stikstofbasen aanwezig: 6 x adenine, 4 x thymine, 8 x cytosine en 3 x guanine. Hoeveel nieuwe basenparen kunnen tijdens de duplicatie van DNA maximaal gevormd worden met deze eenentwintig nucleotiden?
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
1.5
1pntEen cel ondergaat 2 keer mitose. Hierbij ontstaan 4 dochtercellen. In hoeveel van deze dochtercellen zijn nog delen van het oorspronkelijke DNA-molecuul aanwezig?
 • 2
 • 1
 • 4
1.6
1pntIn hoeveel van de dochtercellen is materiaal aanwezig dat tijdens de eerste mitose is gevormd?
 • 2
 • 1
 • 4

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag