stevigheid en vorm van beenderen  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vorm van botten

schenkel

Schenkel is een dwars gesneden plak van de poot van een rund. Schenkel wordt veel gebruikt als soepvlees. In een schenkel is ook een stuk van het bot in de poot van de koe zichtbaar. De binnenzijde van het bot bestaat uit beenmerg en de rest bestaat uit been. Beenmerg is veel zachter dan been en heeft een andere functie. De beenderen van de ledematen van een rund (en alle andere gewervelde dieren) is als het ware hol.

been en beenmerg

stevigheid en draagkracht

onderzoeksvraag:

Welke structuur geeft de meeste stevigheid en heeft de grootste draagkracht: een cilindervorm, een balkvorm of een driehoekvorm?

driehoeksvorm, balkvorm en cilindervorm

hypothese:

Omdat de beenderen van de ledematen van (vrijwel) alle gewervelde dieren een cilindervorm hebben, zal een cilindervorm meer stevigheid en draagkracht bieden dan een driehoekvorm of een balkvorm.

nodig:

A4-papier, plakband, schaar, dun touw, gewichtjes, weegschaal en een stapel boeken

werkwijze:

Om de stevigheid en draagkracht van een driehoekvorm, balkvorm en cilindervorm te testen, worden van A4-papier kokers gevouwen.
• vouw van papier twee driehoekvormige kokers
• vouw van papier twee balkvormige kokers
• vouw van papier twee cilindervormige kokers
• zorg ervoor dat alle kokers ongeveer even hoog en breed zijn
• zorg ervoor dat zich geen kreukels in de kokers bevinden
• plak de randen van de kokers met behulp van plakband aan elkaar
• zorg ervoor dat het papier in de koker overlapt

opstelling eerste experiment

Om de stevigheid van de verschillende kokers te testen, wordt een touwtje waaraan gewichtjes gehangen kunnen worden bevestigd aan de horizontaal gelegen kokers.
• plaats de driehoekvormige koker horizontaal in een opstelling
• bevestig het touwtje met een gewichtje aan de koker
• hang, een voor een, zoveel gewichtjes aan de koker totdat deze bezwijkt onder het gewicht
• tel het aantal gewichtjes en bereken het gewicht
• herhaal de bovenstaande handelingen voor de twee andere kokers.

opstelling tweede experiment

Om de draagkracht van de verschillende kokers te testen, worden boeken op een vertikaal geplaatste koker gelegd.
• zet de driehoekvormige koker vertikaal neer
• bepaal het gewicht van een boek
• plaats het boek op de koker
• plaats zoveel boeken op de koker, totdat deze bezwijkt onder het gewicht
• bepaal steeds het gewicht van de boekenstapel
• herhaal de bovenstaande handelingen voor de twee andere kokers.

resultaten:

tabel voor de resultaten van het eerste en het tweede experiment

Neem de bovenstaande tabel over. Geef aan bij welk gewicht, aantal gewichtjes en/of aantal boeken de koker nog net niet bezwijkt aan het gewicht.

conclusie:

Analyseer de resultaten van de twee experimenten. Geef in de conclusie aan welke koker het stevigst is (eerste experiment) en welke koker de grootste draagkracht heeft (tweede experiment).

aanname/verwerping van de hypothese:

Geef aan of de hypothese "omdat de beenderen van de ledematen van (vrijwel) alle gewervelde dieren een cilindervorm hebben, zal een cilindervorm meer stevigheid en draagkracht bieden dan een driehoekvorm of een balkvorm" wordt aangenomen of wordt verworpen

verslaglegging:

Verwerk het geheel tot een natuurwetenschappelijk verslag. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen in het verslag verwerkt worden: onderzoeksvraag, hypothese, benodigdheden, werkwijze (korte beschijving van het experiment, tabel met resultaten, analyse van de resultaten, conclusie en aanname of verwerping van de hypothese). Verfraai het verslag eventueel met tekeningen van de proefopstellingen of met foto's van een mobieltje of fotocamera.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag