werkblad zoogdiergebitten (werkblad - printbaar werkblad) | onderbouw h v | bovenbouw m |

er is geen geschikte plug-in gevonden voor deze browser download      dit werkblad hoort bij de onderstaande pagina:
zoogdiergebitten (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)


  • carnivoren (vleeseters) hebben grote hoektanden en knipkiezen, omnivoren hebben knobbelkiezen en hoektanden en herbivoren hebben plooikiezen en vaak geen hoektanden; aan de hand van tekeningen van leerlingen uit klas 2 van schedels van dieren worden tandformules achterhaald en wordt bepa...

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag