enzymwerking speeksel  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

enzymwerking van speeksel

Met behulp van het enzym `amylase`, wordt zetmeel omgezet in suikers. Zetmeel en suikers behoren beide tot de koolhydraten. Koolhydraten zijn voedingsstoffen die als brandstof en bouwstof kunnen dienen voor organismen. Plantaardige organismen gebruiken koolhydraten (met name zetmeel) als reservestof.
Zetmeel is een voedingsstof die niet door de dunne darmwand in het bloed kan worden opgenomen. Zetmeel moet eerst verteerd worden.
Het enzym `amylase` helpt bij de omzetting van zetmeel in suikers. Suikers kunnen wel door de dunne darmwand in het bloed worden opgenomen.
Suikers worden via de bloedbaan naar cellen vervoerd. In de cellen worden de suikers gebruikt als brandstof.

een deel van een zetmeelmolecuul (groen) en het enzym `amylase`(zwart)
Het enzym `amylase` en het zetmeelmolecuul hebben een zetmeel-enzymcomplex gevormd.
het enzym `amylase` heeft geholpen het zetmeelmolecuul om te zetten in suikers

onderzoeksvraag:

Bevindt het enzym `amylase` zich in speeksel ?

hypothese:

Omdat het enzym amylase helpt bij de omzetting van zetmeel in suikers, zal zich in een mengsel van speeksel en biscuitkoekje na enige tijd weinig of geen zetmeel meer bevinden, als in het speeksel amylase aanwezig is.

nodig:

epje met de minimale concentratie JKJ (jodium) uit de vorige practicumopdracht, druppelpipet, plastic lepeltjes en het werkblad 'enzymwerking speeksel'

werkwijze:

• stap 1:

Vul een druppelpipet met de minimale concentratie JKJ (jodium) ( zie de vorige pagina).

• stap 2:

Kauw gedurende enkele minuten (minimaal 4) op een stukje van een biscuitkoekje (1/8 deel). Breng de voedselbrij van gemalen biscuitkoekje en speeksel op een lepeltje.

• stap 3:

Druppel één druppel JKJ (jodium) mengsel uit de druppelpipet in de voedselbrij op het lepeltje.

taakverdeling:

Om het practicum enzymwerking in 25 minuten af te krijgen, moet samengewerkt worden. Het is verstandig om dat in een groepje van drie à vier personen te doen. Verdeel binnen het groepje de volgende taken:
Co??rdinator/notulist. Deze persoon vertelt de andere personen wat er bij de proefjes gedaan moet worden.
Eén of twee personen kauwen gedurende minimaal 4 minuten op een biscuitkoekje en vullen de lepeltjes met voedselbrij - één persoon vult de druppelpipet met de minimale concentratie JKJ (jodium)mengsel en druppelt dit op de voedselbrij in de lepeltjes.
Spreek af wie welke benodigdheden opruimt en schoonmaakt. Houd er in de planning rekening mee dat het klaarzetten en opruimen van de practicumspullen ongeveer 5 minuten kost. Probeer de planning met elkaar door te spreken voor de practicumlessen. Dit bespaart veel tijd en ergernis.

waarnemingen:

Noteer op het werkblad 'enzymwerking speeksel' of de voedselbrij wel of niet donkerblauw/zwart kleurt door toevoeging van de druppel JKJ (jodium).

conclusie:

Geef op het werkblad 'enzymwerking speeksel' aan of met deze proef wordt aangetoond of het enzym `amylase` in speeksel aanwezig is.

!!
Normaal gesproken is het enzym `amylase` altijd in speeksel aanwezig. Het proefje dat hierboven beschreven staat, werkt niet onder alle omstandigheden. De amylaseproductie van de speekselklieren is niet altijd en bij iedere persoon even hoog. Sommige voedingsmiddelen hebben bijvoorbeeld een nadelige werking op de productie van amylase door de speekselklieren. Welke andere redenen kunnen er zijn voor een foutieve uitslag bij de JKJ/biscuitkoekjesproef?


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag