spijsverteringsstelsels van verschillende dieren  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h |

spijsverteringsstelsels bij verschillende dieren

1.1
1pntDe kwal heeft het meest eenvoudige spijsverteringsstelsel van de afgebeelde dieren. Welke voedingsstoffen zullen in het gedeelte dat is aangegeven met nummer 3 verteerd worden?
 • alleen eiwitten
 • alle voedingsstoffen
 • alleen vetten, eiwitten en koolhydraten
 • alleen verteringsproducten
1.2
1pntWelke functie heeft nummer 2 bij het spijsverteringsstelsel van de mossel?
 • verteren van alle verteringsproducten
 • verteren van alle voedingsstoffen
 • alleen verteren van koolhydraten
 • tijdelijke opslag van voedsel
1.3
1pntBij mensen worden in de mond en maag sommige stoffen al gedeeltelijk verteerd, voordat ze in de darmen volledig verteerd zullen worden. Bij welke van de afgebeelde organismen zal dit in ieder geval niet gebeuren?
 • trilworm en kwal
 • trilworm en zeester
 • kwal en mossel
 • zeester en kwal
1.4
1pntOnder normale omstandigheden vindt er in het spijsverteringsstelsel peristaltiek plaats. In welke richting zal een hele peristaltische beweging zich in het spijsverteringsstelsel van de kreeft verplaatsen?
 • van 2 naar 3
 • van 1 naar 4
 • van 4 naar 1
 • van 3 naar 2
1.5
1pntIn het spijsverteringsstelsel van de inktvis en de kreeft komen kauwdelen voor. Welk voordeel heeft het gebruik van kauwdelen bij de spijsvertering?
 • hier vindt gedeeltelijk vertering van sommige voedingsstoffen plaats
 • hier vindt oppervlaktevergroting plaats
1.6
1pntNummer 3 geeft in de afbeeldingen het darmkanaal weer. Bij welk(e) organisme(n) moeten in het darmkanaal alle stoffen nog volledig worden afgebroken?
 • mossel en zeester
 • trilworm en kwal
 • kreeft en inktvis
1.7
1pntBij welke organismen wordt het spijsverteringsstelsel door een kringspier afgesloten?
 • kreeft, inktvis en mossel
 • trilworm, inktvis en mossel
 • kreeft, trilworm en mossel
1.8
1pntWaarom is het darmkanaal van een trilworm sterk vertakt?
 • om een groter darmoppervlak te creëren
 • om een kleiner darmoppervlak te creëren

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag