morfologie en fysiologie bij vogels  (theorie - authentieke toetsing)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

spijsverteringstelsels van vogels

roofvogel (links) en zaadeter (rechts)

Hierboven zijn de spijsverteringsstelsels van een roofvogel en een zaadeter afgebeeld.

• 1 = krop
• 2 = kliermaag
• 3 = spiermaag
• 4 = lever
• 5 = alvleesklier
• 6 = darm
• 7 = cloaca

Zaadeters hebben in tegenstelling tot de meeste roofvogels een krop. In de krop worden zaden opgeweekt. De spiermaag is bij zaadeters beter ontwikkeld dan bij roofvogels. Sommige vogels pikken steentjes op en slikken deze af. Deze steentjes komen in de spiermaag terecht.

1.1
1pntWelke functie vervullen de steentjes in de spiermaag bij zaadeters?
  • emulgeren van de zaden
  • oppervlaktevergroting van de zaden
  • vertering van de zaden

morfologie en fysiolologie

• morfologie is de leer van vorm en bouw van organismen
• fysiologie is de levensverschijnselenleer van gezonde organismen

Aan de hand van morfologische kenmerken kunnen fysiologische levensverschijnselen van organismen achterhaald worden.

snaveltypen

snaveltypen:

- Een kegelsnavel is kort en stomp. Met een kegelsnavel worden zaden gekraakt.
- Een pincetsnavel is recht, spits en smal. Met een pincetsnavel worden insecten uit hun schuilplaats gepikt.
- Een haaksnavel is scherp en heeft vaak een haakvorm. Met een haaksnavel kan vlees in stukken worden gescheurd.
- Een priemsnavel is lang, dun en vaak gekromd. Met een priemsnavel kan in de bodem van ondiep water worden gezocht naar weekdieren, wormen, insecten of larven.
- Een zeefsnavel is breed en plat. Met een zeefsnavel wordt het wateroppervlak afgeslobberd naar organismen.

voeding:

- Kluut: weekdiertjes, kreeftjes en insecten
- Kuifeend: waterdiertjes
- Mantelmeeuw: gewervelde dieren, wormen, weekdieren en afval
- Poelsnip: wormen, insecten, plantenzaden
- Slobeend: waterdieren en zaden
- Vlaamse Gaai: noten, bessen en vruchten
- Appelvink: pitten, zaden en insecten
- Witrugspecht: mieren en keverlarven

1.2
1pntWelke vogel heeft waarschijnlijk geen krop?
  • Vlaamse gaai
  • Poelsnip
1.3
1pntWelke vogel heeft waarschijnlijk de kleinste spiermaag?
  • Appelvink
  • Kluut
1.4
1pntWelke vogel heeft waarschijnlijk de kortste darm?
  • Poelsnip
  • Vlaamse gaai

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag