morfologie en fysiologie bij vogels  (theorie - authentieke toetsing)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

braakballen

braakbal van een Ransuil

Uilen slikken hun prooi in zijn geheel door. Daardoor komen botjes en haar in de maag van de uil terecht. Uilen braken deze resten uit. Op plekken waar uilen zitten worden vaak braakballen gevonden.

 • morfologie en fysiolologie

  • morfologie is de leer van vorm en bouw van organismen
  • fysiologie is de levensverschijnselenleer van gezonde organismen

  Aan de hand van morfologische kenmerken kunnen fysiologische levensverschijnselen van organismen achterhaald worden.

  snaveltypen

  snaveltypen:

  - Een kegelsnavel is kort en stomp. Met een kegelsnavel worden zaden gekraakt.
  - Een pincetsnavel is recht, spits en smal. Met een pincetsnavel worden insecten uit hun schuilplaats gepikt.
  - Een haaksnavel is scherp en heeft vaak een haakvorm. Met een haaksnavel kan vlees in stukken worden gescheurd.
  - Een priemsnavel is lang, dun en vaak gekromd. Met een priemsnavel kan in de bodem van ondiep water worden gezocht naar weekdieren, wormen, insecten of larven.
  - Een zeefsnavel is breed en plat. Met een zeefsnavel wordt het wateroppervlak afgeslobberd naar organismen.

  voeding:

  - Kluut: weekdiertjes, kreeftjes en insecten
  - Kuifeend: waterdiertjes
  - Mantelmeeuw: gewervelde dieren, wormen, weekdieren en afval
  - Poelsnip: wormen, insecten, plantenzaden
  - Slobeend: waterdieren en zaden
  - Vlaamse Gaai: noten, bessen en vruchten
  - Appelvink: pitten, zaden en insecten
  - Witrugspecht: mieren en keverlarven

morfologie en fysiolologie
2.1
1pntWelke vogel heeft, na bestudering van de braakbal hierboven, waarschijnlijk de meeste fysiologische overeenkomsten met een Ransuil?
 • Kluut
 • Meeuw

uitwerpselen

Hieronder zijn de uitwerpselen van een carnivoor en een herbivoor afgebeeld. In de uitwerpselen van de herbivoor zijn plantenresten in de ontlasting aanwezig.

 • spijsverteringstelsels van vogels

  roofvogel (links) en zaadeter (rechts)

  Hierboven zijn de spijsverteringsstelsels van een roofvogel en een zaadeter afgebeeld.

  • 1 = krop
  • 2 = kliermaag
  • 3 = spiermaag
  • 4 = lever
  • 5 = alvleesklier
  • 6 = darm
  • 7 = cloaca

  Zaadeters hebben in tegenstelling tot de meeste roofvogels een krop. In de krop worden zaden opgeweekt. De spiermaag is bij zaadeters beter ontwikkeld dan bij roofvogels. Sommige vogels pikken steentjes op en slikken deze af. Deze steentjes komen in de spiermaag terecht.

spijsverteringstelsels van vogels
2.2
1pntVan welke vogel is waarschijnlijk de ontlasting in de afbeelding hierboven?
 • Meeuw
 • Appelvink

Hierboven is een Kauw afgebeeld die tijdens koude winterdagen in uitwerpselen van andere organismen pikt. Kauwen leven van insecten, wormen, slakken, kleine gewervelden, bessen en granen. Daarnaast zijn de kiezen van een carnivoor, omnivoor en herbivoor afgebeeld.

uitwerpselen marter (links), hond (midden) en rund (rechts)
2.3
1pntIn welke uitwerpselen zal een kauw waarschijnlijk het liefst pikken tijdens koude winterdagen?
 • hond
 • marter
 • rund
uitwerpselen van duiven (guano)

Op plaatsen waar veel duiven zitten liggen meestal veel uitwerpselen. Deze uitwerpselen worden guano genoemd. Uitwerpselen van vogels bevatten naast onverteerde voedselresten ook urineproducten. Guano wordt gebruikt als meststof voor planten.

2.4
1pntWelke bewering is het meest correct?
 • een Kauw zal niet snel in guano van duiven pikken, omdat daar weinig voedselresten in zitten
 • een Kauw zal niet snel in guano van duiven pikken, omdat duiven ander voedsel eten dan Kauwen
 • een Kauw zal niet snel in guano van duiven pikken, omdat duiven ander voedsel eten dan Kauwen
 • en Kauw zal niet snel in guano van duiven pikken, omdat de guano van vogels is vermengd met urine en afvalproducten

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag