de tandarts  (werkstuk - presentatie)| onderbouw h v | bovenbouw m |

powerpoint

Powerpoint is een programma waarmee presentaties gemaakt kunnen worden. In het onderstaande bestand is een powerpoint-bestand over de tandarts gebouwd. Het bestand bestaat uit 15 'slides'. Een slide is een 'dia' uit de presentatie. De tekst in de powerpointpresentatie moet nog worden ingevuld en er moeten nog afbeeldingen gezocht worden voordat de presentatie bruikbaar is. Download het onderstaande bestand en maak de presentatie in groepsverband af.

taakverdeling:

Door deze presentatie in groepsverband te maken kunnen verschillende groepsleden verschillende onderdelen van de presentatie bij elkaar zoeken. Stel binnen een groep een coördinator aan, iemand die gegevens in de powerpoint-presentatie plaatst, een aantal presentatoren voor de powerpoint-presentatie, een aantal personen dat informatie voor de slides zoekt en een aantal personen dat de verhaallijn opbouwt en notities maakt voor in de powerpoint-presentatie.

werkwijze:

In een presentatie kunnen notities worden ingevuld. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor degene die de powerpoint-presentatie bedient en niet voor de toeschouwers. Bij deze notities kan kort de verhaallijn worden weergegeven, zodat de presentator niet alles uit zijn hoofd hoeft te leren. Het is bij een powerpoint-presentatie van belang om alleen de hoofdlijnen van het verhaal in de slides te zetten.

slide uit de powerpoint presentatie

link: powerpoint tandarts by: biodoen

Gebruik voor het maken van de powerpoint-presentatie de onderstaande links:

link: informatie by: Google

link: informatie by: Google afbeeldingen

Presenteer de presentatie uiteindelijk aan de groep.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag