slagaders, aders, haarvaten, weefselvloeistof en lymfe  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

aders

bloeddruk in slagaders, haarvaten in organen en aders

In de haarvaten in de organen neemt de bloeddruk, die veroorzaakt wordt door het samentrekken van de hartspier, sterk af. In de aders is de bloeddruk nihil (erg laag). Door de kleppen in aders vindt het bloed in de aders zijn weg terug naar het hart.

aderkleppen

In aders bevinden zich aderkleppen. Aderkleppen zorgen ervoor dat bloed maar in één richting door de ader kan. Op deze manier wordt bloed in de aders verplaatst. Aderkleppen worden opgegeduwd door bloed dat door de ader stroomt. De aderkleppen zorgen er echter voor dat het bloed niet terug kan stromen in de ader, omdat de kleppen in de aders dan dichtgeduwd worden.

aderkleppen

Omdat de bloeddruk in aders vrijwel afwezig is, stroomt het bloed vanzelf door aders heen. Als iemand bijvoorbeeld zijn arm omhoog beweegt, stroomt het bloed in de aders vanzelf naar beneden.

bloed door aders omhoog duwen


Wanneer iemand zijn hand langs zijn arm omhoog strijkt terwijl de aders in de arm enigszins gezwollen zijn, wordt het bloed in de aders door de kleppen heen geperst. Bloed dat door aderkleppen heen geperst is kan niet meer terugstromen. Als deze persoon zijn hand langs zijn arm gestreken heeft, is de ader niet meer gezwollen en is het bloed in de ader verder door de ader heengeduwd. Na enige tijd stroomt de ader weer vol bloed en kan de beweging herhaald worden.

5.1
6pntaders en aderkleppen
  • bloed stroomt in aders van [ organen ] [ het hart ] richting [ het hart ] [ organen ]
  • bloed in aders is [ zuurstofrijk ] [ zuurstofarm ] en [ koolstofdioxidearm ] [ koolstofdioxiderijk ]
  • bloed in aders is [ voedingsstoffenrijk ] [ voedingsstoffenarm ] en [ avalstoffenarm ] [ afvalstoffenrijk ]
5.2
1pntDe bloeddruk in aders is vrijwel verdwenen. Dit komt omdat het bloed zijn snelheid en kracht heeft verloren in de dunne haarvaten in de weefsels van organen.
  • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag