slagaders, aders, haarvaten, weefselvloeistof en lymfe  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

slagaders, organen en aders

Slagaders vervoeren bloed van het hart af naar de organen toe. Aders vervoeren bloed van de organen af naar het hart toe. Een bloedvat waarin bijvoorbeeld bloed naar de nieren toe stroomt, wordt de nierslagader genoemd en een bloedvat dat bloed van de nieren naar het hart vervoert wordt de nierader genoemd. Een slagader of ader heeft vrijwel altijd de naam van het orgaan waarmee het bloedvat is verbonden.

nierslagader en nierader

longslagader en longader

In biologische tekeningen en modellen worden bloedvaten die zuurstofrijk bloed vervoeren vaak rood afgebeeld en bloedvaten die zuurstofarm bloed vervoeren vaak blauw afgebeeld. In werkelijkheid is zuurstofrijk bloed helderrood en zuurstofarm bloed donker van kleur.De aorta (de slagader die bloed vanaf het hart naar de rest van lichaam voert) vervoert zuurstofrijk bloed. Alle slagaders die met de aorta verbonden zijn vervoeren ook zuurstofrijk bloed. De holle ader (de ader die alle bloed uit het lichaam terugvoert naar het hart) vervoert zuurstofarm bloed. Alle aders die met de holle ader verbonden zijn vervoeren zuurstofarm bloed. Bloedvaten die echter met de longslagader verbonden zijn vervoeren, in tegenstelling tot alle andere slagaders, zuurstofarm bloed. Bloedvaten die verbonden zijn met de longaders vervoeren, in tegenstelling tot alle andere aders, zuurstofrijk bloed.

longslagader en longader
7.1
1pntWaarom vervoert de longslagader, in tegenstelling tot alle andere slagaders, zuurstofarm bloed in plaats van zuurstofrijk bloed?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


7.2
1pntWaarom vervoert de longader, in tegenstelling tot alle andere aders, zuurstofrijk bloed in plaats van zuurstofarm bloed?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


poortader

Aders vervoeren bloed dat arm is aan voedingsstoffen en rijk is aan afvalstoffen terug naar het hart. Als het hart het bloed weer naar het lichaam terugpompt, worden in de darmen weer nieuwe voedingsstoffen in het bloed opgenomen en worden de afvalstoffen in de nieren uit het bloed gehaald en via de urine uit het lichaam verwijderd. De poortader bevat bloed dat rijk is aan voedingsstoffen en arm aan afvalstoffen. De poortader vervoert ook geen bloed naar het hart. De poortader is de verbinding tussen de darmen en de lever. De poortader vervoert bloed dat net voedingsstoffen uit de darmen heeft opgenomen naar de lever, omdat in de lever de samenstelling van het bloed aangepast wordt aan de wensen van het lichaam en eventuele gifstoffen in de lever uit het bloed worden gehaald en onschadelijk gemaakt kunnen worden.

darmslagader, poortader, leverslagader en leverader
7.3
1pntIn de bovenstaande afbeelding is geen darmader afgebeeld. Wat is hievan de reden?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag