hartkleppen en halfmaanvormige kleppen  (werkstuk - presentatie)| onderbouw h v | bovenbouw m |

powerpoint

Powerpoint is een programma waarmee digitale presentaties gemaakt kunnen worden. In het onderstaande bestand is een powerpointbestand over het hart gebouwd. Het bestand bestaat uit 15 'slides'. Een slide is een 'dia' uit de presentatie. De tekst in de powerpointpresentatie moet nog worden ingevuld voordat de presentatie bruikbaar is. Download het onderstaande bestand en maak de presentatie in groepsverband af.

taakverdeling:

Door deze presentatie in groepsverband te maken, kunnen verschillende groepsleden verschillende onderdelen van de presentatie bij elkaar zoeken. Stel binnen een groep een coördinator aan, iemand die gegevens in de powerpointpresentatie plaatst, een aantal presentatoren voor de powerpointpresentatie, personen die informatie voor de slides zoeken en de verhaallijn opbouwen en notities maken voor in de powerpointpresentatie.

werkwijze:

In een presentatie kunnen notities worden ingevuld. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor degene die de powerpointpresentatie bedient en niet voor de toeschouwers. Bij deze notities kan kort de verhaallijn worden weergegeven, zodat de presentator niet alles uit zijn hoofd hoeft te leren. Het is bij een powerpointpresentatie van belang om alleen de hoofdlijnen van het verhaal in de slides te zetten.

slide uit de powerpointpresentatie

link: powerpoint kloppend hart by: biodoen

Gebruik voor het maken van de powerpointpresentatie de onderstaande link:


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag