open bloedsomloop bij watervlooien  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m |

hartslag en temperatuur

voorbereiding:

Verwarm één waterbad tot 23°C en voeg aan het tweede waterbad zoveel ijsklontjes toe dat de temperatuur daalt tot 5°C of gebruik de kweekbuizen uit het vorige experiment.

onderzoeksvraag:

Bij welke temperatuur klopt het hart van een watervlo het snelst?

hypothese:

Omdat watervlooien koudbloedige dieren zijn, zullen deze dieren actiever zijn bij een hogere temperatuur en zal het hart bij een hogere temperatuur sneller kloppen dan bij een lage temperatuur.

nodig:

kweekbuizen met watervlooien bij verschillende temperaturen

circa 16 watervlooien, twee waterbaden (23°C en 5°C), aquariumvoorwerpglas, pipet, lichtmicroscoop, microscoopspiegel, microscooplamp, stopwatch en het werkblad 'open bloedsomloop bij watervlooien'.

taakverdeling:

Om deze opdracht binnen de gestelde tijd af te krijgen kunnen de onderstaande experimenten het best in groepsverband gedaan worden. Stel in een groep een coödinator aan. De coördinator geeft binnen de groep aan wie welke handelingen achtereenvolgens moet verrichten. Stel binnen de groep een persoon aan die de tabel in het werkblad 'open bloedsomloop bij watervlooien' invult en een persoon die de verwerkingsopdrachten op de webpagina volgt, tegelijk met de experimenten.

werkwijze:

aquariumvoorwerpglas

Een aquariumvoorwerpglas is een speciaal voorwerpglas waarin een kuiltje geslepen is. Een aquariumvoorwerpglas is daarom geschikt om levende dieren onder een lichtmicroscoop te bekijken.

indirect licht

Omdat er experimenten met verschillende temperaturen worden uitgevoerd, moet ervoor gezorgd worden dat de temperatuur op het aquariumvoorwerpglas niet van buitenaf beïnvloed wordt. Het is daarom raadzaam om geen directe lichtbron (microscooplamp) of sterk zonlicht te gebruiken. Een aparte lichtbron, die op enige afstand van de microscoopspiegel is geplaatst, kan uitkomst bieden.

hartslagfrequentie bepalen

• zuig één watervlo uit de kweekbuis van 23?C op met een pipet
• druppel de watervlo op het aquariumvoorwerpglas
• plaats de kweekbuis terug in het waterbad
• plaats het aquariumvoorwerpglas met de watervlo onder de lichtmicroscoop
• bekijk de watervlo met een vergroting van 40x
• tel het aantal malen dat het hartje van de watervlo klopt in 20 seconden
• vermenigvuldig dit met 3 om de hartslagfrequentie in slagen per minuut te berekenen
• herhaal deze meting met drie verschillende watervlooien
• plaats de kweekbuis tussentijds steeds terug in het waterbad
• noteer de waarnemingen in op het werkblad 'open bloedsomloop bij watervlooien'

• voer hetzelfde experiment uit met drie afzonderlijke watervlooien uit de 5?C kweekbuis
• noteer de waarnemingen op het werkblad 'open bloedsomloop bij watervlooien'.

tabel voor de resultaten van de hartslagfrequenties bij verschillende temperaturen

analyse:

Hieronder staan enkele vragen om de gegevens uit de experimenten te analyseren. Als de waarnemingen anders zijn dan verwacht kon worden naar aanleiding van de gestelde hypothese, wordt het antwoord fout gerekend.

2.1
1pntDe hartslagfrequentie van een watervlo is anders in een warm milieu.
  • [ juist ] [ onjuist ]
2.2
1pntIn welke van de onderstaande animaties wordt de hartslagfrequentie van een watervlo in een warm milieu weergegeven?
2.3
1pntWaarom worden er steeds drie watervlooien gebruikt voor het bepalen van de hartslagfrequentie in de verschillende milieus?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


bloedomloop watervlo

Watervlooien hebben een open bloedsomloop. Het bloed (weefselvloeistof) wordt via de lichaamsholte in het hart gezogen en aan de kopzijde en achterlijfzijde van het hart weggepompt.

2.4
1pntWelke bewering is juist?
  • weefselvloeistof die het hart wordt ingezogen is zuurstofrijk, terwijl weefselvloeistof die het hart wordt uitgepompt zuurstofarm is
  • weefselvloeistof die het hart wordt ingezogen is zuurstofarm, terwijl weefselvloeistof die het hart wordt uitgepompt zuurstofrijk is
  • weefselvloeistof die het hart wordt ingezogen is even zuurstofrijk als weefselvloeistof die het hart wordt uitgepompt

conclusie:

Formuleer een conclusie op het werkblad 'open bloedsomloop bij watervlooien'. Verwerk de bovenstaande analyse in de conclusie.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag