watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gaswisseling bij de watervlo

Zuurstof, koolstofdioxide en water zijn stoffen die een rol spelen bij de gaswisseling van organismen.

gaswisseling

3.1
4pntgaswisseling
 • in de kieuwaanhangsels wordt zuurstof [ opgenomen uit ] [ afgegeven aan ] weefselvloeistof in het lichaam van de watervlo
 • via weefselvloeistof wordt zuurstof naar de cellen gevoerd; door de lichaamscellen van de watervlo wordt zuurstof [ afgegeven aan ] [ opgenomen uit ] weefselvloeistof
 • door de lichaamscellen van de watervlo worden koolstofdioxide en water [ afgegeven aan ] [ opgenomen uit ] weefselvloeistof
 • via weefselvloeistof wordt koolstofdioxide naar de kieuwaanhangsels gevoerd; in de kieuwaanhangsels wordt koolstofdioxide [ afgegeven aan ] [ opgenomen uit ] het milieu waarin de watervlo leeft
circulatie

In de animatie hieronder is de zuurstof- en koolstofcirculatie in de weefselvloeistof van de watervlo schematisch afgebeeld. De gaswisselingsprocessen zijn aangeven met de kleuren rood en blauw.

3.2
1pntLees de bovenstaande tekst door. Welk onderschrift past bij de bovenstaande animatie?

 •      koolstofdioxidearm en zuurstofrijk
       koolstofdioxiderijk en zuurstofarm

 •      koolstofdioxidearm en zuurstofarm
       koolstofdioxiderijk en zuurstofrijk

 •      koolstofdioxiderijk en zuurstofrijk
       koolstofdioxidearm en zuurstofarm

 •      koolstofdioxiderijk en zuurstofarm
       koolstofdioxidearm en zuurstofrijk

tekenopdracht:

Op het werkblad 'watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften' staat een schematische afbeelding van een watervlo. Geef in deze afbeelding met pijlen de route aan die stoffen afleggen die een rol spelen bij de gaswisseling
• geef met pijlen de route aan die zuurstof aflegt in het lichaam van de watervlo
• geef met pijlen de route aan die koolstofdioxide aflegt in het lichaam van de watervlo.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag