watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

open bloedsomloop bij kreeften

rivierkreeft

Hierboven is de open bloedsomloop van een rivierkreeft schematisch weergegeven. Het hart van de rivierkreeft bevindt zich direct onder het kopdeel van de kreeft. Aan de voor- en achterzijde van het hart bevinden zich slagaders, die weefselvloeistof over het lichaam van de rivierkreeft verspreiden. Deze slagaders vertakken zich enigszins en eindigen in de lichaamsholten van de rivierkreeft. Het hart zuigt weefselvloeistof op uit de lichaamsholten van de kreeft. De bloedsomloop van de rivierkreeft heeft wel slagaders, maar geen aders.

5.1
1pntIn welke animatie hieronder is de opname van zuurstof, het opzuigen van weefselvloeistof door het hart, het wegpompen van weefselvloeistof door de slagaders en het afgeven van koolstofdioxide juist weergegeven?

Rivierkreeften hebben net als andere kreeften kieuwen. Deze kieuwen bevinden zich aan de basis van de looppoten.

rivierkreeft

tekenopdracht:

Op het werkblad 'watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften' staat een schematische afbeelding van een rivierkreeft. Geef in deze afbeelding met pijlen de route aan die stoffen afleggen die een rol spelen bij de gaswisseling
• geef met pijlen de route aan die zuurstof aflegt in het lichaam van de rivierkreeft
• geef met pijlen de route aan die koolstofdioxide aflegt in het lichaam van de rivierkreeft.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag