watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

tracheeën bij insecten

insect

Hierboven is de open bloedsomloop van een insect schematisch weergegeven. Insecten hebben net als kreeftachtigen een open bloedsomloop. In plaats van een hart hebben insecten een aantal harten direct achter elkaar liggen.

tracheeënstelsel

Insecten hebben geen kieuwen maar tracheeën. Een tracheeënstelsel is een sterk vertakt buizenstelsel dat diep in het weefsel van insecten doordringt. De tracheeën zorgen voor de gaswisseling bij insecten.

6.1
2pntBeantwoord de volgende vragen.
  • door tracheeën wordt (worden) [ koolstofdioxide ] [ voedingsstoffen ] [ zuurstof ] naar de lichaamscellen van het insect gevoerd
  • via de tracheeën wordt (worden) [ koolstofdioxide ] [ andere afvalstoffen ] [ zuurstof ] van de lichaamscellen van het insect afgevoerd
6.2
1pntVeel insecten activeren de gaswisseling via de tracheeën door hun achterlijf regelmatig samen te trekken. In welke van de onderstaande animaties is de gaswisseling en de bloedsomloop juist afgebeeld?

tekenopdracht:

Op het werkblad 'watervlooien, bootsmannetjes en rivierkreeften' staat een schematische afbeelding van een insect. Geef in deze afbeelding met pijlen de route aan die stoffen afleggen die een rol spelen bij de gaswisseling
• geef met pijlen de route aan die zuurstof aflegt in het lichaam van het insect
• geef met pijlen de route aan die koolstofdioxide aflegt in het lichaam van het insect.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag