uitscheiding en stofwisseling  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

uitscheidingsorganen

De longen, nieren, lever en de huid zijn uitscheidingsorganen. Uitscheidingsorganen geven onbruikbare of schadelijke stoffen af aan de buitenwereld.

uitscheidingsorganen
1.1
3pntafvalstoffen
  • afvalstoffen worden in uitscheidingsorganen [ opgenomen uit ] [ afgegeven aan ] het bloed en daarna afgegeven aan de buitenwereld
  • bloed dat naar het uitscheidingsorgaan toestroomt is [ arm ] [ rijk ] aan afvalstoffen
  • bloed dat van uitscheidingsorganen afstroomt is [ arm ] [ rijk ] aan afvalstoffen

processen waarbij afvalstoffen vrijkomen

Bij de verbranding van brandstoffen in lichaamscellen worden energie en warmte geproduceerd, waarbij zuurstof wordt verbruikt en koolstofdioxide, water en afvalstoffen vrijkomen.

verbranding in lichaamscellen

1.2
4pntslagaders, aders, weefsels en brandstof, zuurstof, koolstofdioxide, water en afvalstoffen
  • brandstoffen en zuurstof worden via [ aders ] [ slagaders ] naar weefsels in organen vervoerd
  • koolstofdioxide, water en afvalstoffen worden via [ slagaders ] [ aders ] van weefsels in organen afgevoerd
  • koolstofdioxide, water en afvalstoffen worden via [ slagaders ] [ afvoerbuizen ] [ aders ] naar uitscheidingsorganen vervoerd
  • koolstofdioxide, water en afvalstoffen worden via [ aders ] [ slagaders ] [ afvoerbuizen ] van uitscheidingsorganen afgevoerd

Bij stofwisselingsprocessen worden stoffen omgezet in andere stoffen. Bij dit proces wordt energie verbruikt en kunnen reststoffen en afvalstoffen vrijkomen. De energie die nodig is bij stofwisseling komt vrij bij verbranding van brandstoffen.

stofwisseling in lichaamscellen

1.3
3pntslagaders, aders, stofwisseling en afvalstoffen
  • stoffen die omgezet moeten worden in een andere stof worden via [ slagaders ] [ aders ] naar weefsels in organen waar stofwisseling plaatsvindt vervoerd
  • stoffen die tijdens de stofwisseling gevormd worden worden via [ slagaders ] [ aders ] van weefsels in organen waar stofwisseling plaatsvindt afgevoerd
  • reststoffen en afvalstoffen die tijdens de stofwisseling onstaan worden via [ aders ] [ afvoerbuizen ] [ slagaders ] van weefsels in organen waar stofwisseling plaatsvindt afgevoerd

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag