uitscheiding en stofwisseling  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

stofwisselingsprocessen in de lever

Veel stofwisselingsprocessen spelen zich af in de lever. In de lever kan de ene chemische stof worden omgezet in een andere chemische stof. Dit proces kost energie. Naast stofwisselingsprocessen spelen zich nog tal van andere processen in de lever af.

stofwisselingsprocessen in de lever
8.1
1pntaanvoer en afvoer
  • stof 1, brandstof en zuurstof worden aangevoerd door de [ leverader ] [ poortader en leverslagader ] [ poortader ]
  • afvalstoffen, koolstofdioxide, resstoffen en stof 2 worden afgevoerd door de [ poortader ] [ poortader en leverslagader ] [ leverader ]
8.2
3pntafvalstoffen, koolstofdioxide en nieuwgevormde stoffen
  • afvalstoffen worden van de lever naar [ nieren ] [ lichaamscellen ] [ longen ] getransporteerd
  • koolstofdioxide wordt van de lever naar de [ longen ] [ lichaamscellen ] [ nieren ] getransporteerd
  • nieuw gevormde stoffen worden van de lever naar de [ lichaamscellen ] [ nieren ] [ longen ] getransporteerd
8.3
3pntom te vormen stoffen, zuurstof en brandstof
  • om te vormen stoffen worden van de [ lichaamscellen ] [ longen ] naar de lever gevoerd
  • zuurstof wordt van de [ lichaamscellen ] [ longen ] naar de lever gevoerd
  • brandstoffen worden van de [ longen ] [ lichaamscellen ] naar de lever gevoerd

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag