werking van de ogen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

stereoscopie

Omdat mensen twee ogen hebben kunnen mensen diepte zien. Dit wil zeggen dat de beelden van beide ogen in de hersenen met elkaar vergeleken worden, waardoor afstanden ingeschat kunnen worden.

stereoscopie

dichtbij en veraf

Om een beeld scherp op het netvlies te krijgen moeten twee dingen gebeuren. Ten eerste moeten de ogen zich richten op het voorwerp. Ten tweede moet de lens scherpstellen op het voorwerp. Het scherpstellen op een voorwerp wordt accommoderen genoemd.

accommoderen en richten

accommoderen

Om het beeld scherp op het netvlies te krijgen verandert de ooglens van vorm. De ooglens kan zowel bol als plat zijn. Als het oog heeft scherpgesteld op een voorwerp dichtbij, is de ooglens boller en als het oog heeft scherpgesteld op een voorwerp verder weg is de ooglens platter. In de onderstaande animatie is te zien hoe de ooglens bolt wanneer de kaars dichterbij het oog komt.

accommoderen
2.1
1pntHieronder zijn klokjes dichtbij en klokjes verder weg afgebeeld. Wanneer een persoon deze klokjes in de natuur zou waarnemen zoals ze hier te zien zijn, bij welke situatie zal de ooglens van de persoon het meest gebold zijn?
Stijve ogentroost
2.2
1pntStijve ogentroost heeft een vrij klein bloempje. Is welke van de onderstaande afbeeldingen is de stand van de ogen juist afgebeeld bij iemand die het bloempje van Stijve ogentroost bestudeerd?
2.3
1pntEen persoon kijkt vanaf verschillende afstanden naar één bloempje van Stijve ogentroost. In welke van de onderstaande situaties zal het bloempje van Stijve ogentroost het grootst op het netvlies geprojecteerd worden?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag