werking van de ogen  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gezichtscentrum

In het gezichtscentrum in de hersenen wordt het beeld dat op het netvlies van beide ogen is geprojecteerd, samengevoegd tot één beeld. In de hersenen worden wij ons bewust van wat de ogen waarnemen. De ogen geven informatie door aan de hersenen en in de hersenen wordt deze informatie geïnterpreteerd en ontstaat een beeld van de voorstelling.

beeldvorming in de hersenen

Omdat ogen naast elkaar zitten levert de projectie op het netvlies in het linkeroog net iets andere informatie op dan de projectie op het netvlies in het rechteroog. De informatie die via de netvliezen van beide ogen verzameld wordt, gaat via de oogzenuwen naar de hersenen. In het gezichtscentrum in de hersenen wordt de informatie van beide ogen omgevormd tot voorstelling.

bewustwording

Door de informatie uit beide ogen met elkaar te vergelijken, wordt in de hersenen een ruimtelijk beeld van de omgeving gevormd. In de hersenen wordt ingeschat wat de onderlinge afstand is tussen objecten en wat de afstand van de objecten tot de ogen is.

ruimtelijke voorstelling
3.1
1pntWaarom is het beeld dat op het netvlies van beide ogen geprojecteerd wordt niet in beide ogen hetzelfde?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.2
1pntHoe ontstaat een ruimtelijk beeld van de omgeving?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag