staafjes en kegeltjes  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

staafjes, kegeltjes, blinde en gele vlek

sterren
2.1
1pntAls een persoon `s nachts recht omhoog naar de sterrenhemel kijkt, ziet deze persoon de ster die recht boven hem staat niet. Wat kan hiervoor een verklaring zijn?
  • de ster valt precies op de gele vlek; in de gele vlek zitten met name kegeltjes; er valt te weinig licht op deze kegeltjes om waargenomen te worden. Staafjes, die met name buiten de gele vlek voorkomen, hebben een veel lagere drempelwaarde en nemen het licht van de sterren wel waar
  • de ster valt precies op de blinde vlek. In de blinde vlek zitten geen lichtreceptoren
  • de ster valt precies op de gele vlek. In de gele vlek zitten met name kegeltjes; kegeltjes nemen kleuren waar en `s nachts zijn er geen kleuren zichtbaar; het licht van de sterren is zwart-wit licht
kleuren
2.2
1pntKleuren lijken aan de randen van het gezichtsveld minder fel. Wat kan hiervoor een verklaring zijn?
  • op die plekken is de drempelwaarde voor kegeltjes hoger dan op andere plekken
  • op die plekken op het netvlies zitten weinig kegeltjes

De blinde vlek kan gemakkelijk worden aangetoond met de volgende proef. Ga recht voor de oranje stip in de afbeelding hieronder zitten. Kijk nu met het linkeroog naar het rechter verkeerslicht, terwijl het rechteroog gesloten is. Beweeg het hoofd dichter naar het beeldscherm toe of juist verder van het beeldscherm af. Op een bepaald moment verdwijnt de oranje stip in het midden van de afbeelding. Herhaal deze proef, maar kijk nu met het rechteroog naar het linker verkeerslicht terwijl het linkeroog gesloten is.

blinde vlek
2.3
1pntUit het bovenstaande proefje kan worden afgeleid waar de blinde vlek zich in het linker- en rechteroog bevindt. Op welke afbeelding hieronder zijn de oogzenuwen in het linker- en rechteroog juist aangegeven?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag