geluid en gehoor  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

slakkenhuis

In het slakkenhuis bevindt zich het gehoorzintuig. In het gehoorzintuig worden geluidstrillingen omgezet in elektrische signalen die naar de hersenen gestuurd worden. In de hersenen wordt dit elektrische signaal als geluid geïnterpreteerd.

slakkenhuis en de gehoorzenuw

hoge en lage tonen

In het slakkenhuis bevindt zich een opgerold membraan. Op dit membraan zitten de gehoorzintuigcellen. Het membraan in het slakkenhuis is op verschillende plekken gevoelig voor veschillende toonhoogtes.

hoge en lage tonen


In de muziek worden noten genoteerd op notenbalken. Pianomuziek schrijft men op twee (of meer) notenbalken. Hieronder zijn enkele noten op een dubbele notenbalk voor pianomuziek afgebeeld. Op de onderste notenbalk staan de noten voor de linkerhand (de lagere noten) en op de bovenste noten staan de noten voor de rechterhand (de hogere noten) genoteerd. Hoe hoger een noot op een notenbalk staat des te hoger het geluid is.

pianomuziek
6.1
1pntIn de bovenstaande dubbele notenbalk voor pianomuziek is één noot omcirkeld. Op welke van de onderstaande plekken in het slakkenhuis wordt deze noot waargenomen?
pianomuziek
6.2
1pntIn de bovenstaande dubbele notenbalk voor pianomuziek is één noot omcirkeld. Op welke van de onderstaande plekken in het slakkenhuis wordt deze noot waargenomen?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag