evenwicht en zwaartekracht  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

evenwichtsorgaan

In het evenwichtsorgaan wordt de positie van het hoofd ten opzichte van de aarde geregistreerd. Dit gebeurt met evenwichtssteentjes die op zintuigcellen liggen.

evenwichtsorgaan

Evenwichtssteentjes drukken onder invloed van zwaartekracht op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan.

zwaartekracht
evenwichtsorgaan

Als de positie van het hoofd verandert, verandert de ligging van de evenwichtssteentjes ten opzicht van de zintuigcellen. Deze zintuigcellen geven deze informatie door aan de hersenen.

bewegingen van het hoofd
2.1
1pntIn welk van de onderstaande hoofdbewegingen verandert de positie van de evenwichtssteentjes het minst ten opzichte van de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag