gehoorszintuig en evenwichtszintuig  (theorie - oefentoets)| onderbouw h v | bovenbouw m |

binnenoor

microscopisch preparaat van het slakkenhuis in het binnenoor


In het binnenoor bevindt zich het slakkenhuis. Via trillingen van het ovale venster wordt de vloeistof die zich in het in het slakkenhuis bevindt in beweging gebracht. Hierboven is een microscopisch preparaat van een een slakkenhuisdoorsnede afgebeeld. De vloeistof in het slakkenhuis wordt gescheiden door een vlies (membraan). Golfbewegingen in de vloeistof worden door haarcellen op dit membraan waargenomen.

2.1
2pntbinnenoor
  • vanaf de haarcellen wordt een [ waarneming ] [ elektrisch signaal ] [ mechanische beweging ] naar de hersenen gestuurd
  • in de hersenen wordt dit omgezet in een [ mechanische beweging ] [ waarneming ] [ elektrisch signaal ]
detail microscopisch preparaat van het slakkenhuis in het binnenoor

In de afbeelding hierboven is een detail van het slakkenhuis te zien met zintuigcellen en zenuwcellen.

2.2
1pntIn welke van de onderstaande tekeningen wordt de plek van het bovenstaande detail van het microscopisch preparaat aangegeven in het kanaal van het slakkenhuis?
weg van een trilling door het slakkenhuis
2.3
1pntIn welke van de onderstaande afbeeldingen is de richting die de trilling in de kanalen van het slakkenhuis aflegt juist aangegeven?

In het begin van het slakkenhuiskanaal worden lage tonen opgevangen door zintuigcellen. Hoge tonen worden opgevangen door zintuigcellen in het laatste deel van het slakkenhuis.

2.4
1pntOp welke plek worden de laagste tonen die het menselijk gehoor kan waarnemen door zintuigcellen opgevangen?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag