centraal zenuwstelsel, zenuwen en zenuwcellen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

prikkels en impulsen

Als zintuigen geprikkeld worden, worden via zenuwen signalen naar de hersenen gestuurd. Deze signalen worden impulsen genoemd. Impulsen worden via zenuwcellen naar de hersenen gestuurd. In de hersenen worden impulsen verwerkt. In de hersenen wordt de prikkel waargenomen.

zintuigen, zenuwen en hersenen
1.1
6pntprikkels en impulsen
  • licht is [ het impuls ] [ de prikkel ] waar ogen gevoelig voor zijn
  • in de zintuigcellen in de ogen wordt [ deze prikkel ] [ dit impuls ] omgezet in een [ impuls ] [ prikkel ]
  • via de zenuwen worden [ impulsen ] [ prikkels ] naar de hersenen gevoerd
  • in de hersenen worden [ prikkels ] [ impulsen ] omgezet in een [ impuls ] [ waarneming ] [ prikkel ]
stereo-installatie met microfoon

In de bovenstaande animatie zijn een microfoon en een stereo-installatie met luidsprekerboxen afgebeeld. Tussen een stereo-installatie met microfoon en luidsprekerboxen zijn overeenkomsten aan te geven met de oren en de hersenen.

1.2
6pntstereo-installatie in vergelijking met oren en hersenen
  • de [ luidsprekerboxen ] [ stereo-instalatie ] [ microfoondraad ] [ microfoon ] is te vergelijken met zintuigcellen in het gehoororgaan
  • het geluid uit de gitaar is te vergelijken met een [ impuls ] [ prikkel ] [ waarneming ]
  • het stroompje door de microfoondraad is te vergelijken met een [ impuls ] [ prikkel ] [ waarneming ]
  • de [ microfoondraad ] [ microfoon ] [ luidsprekerboxen ] [ stereo-instalatie ] is te vergelijken met zenuwen
  • de [ stereo-instalatie ] [ luidsprekerboxen ] [ microfoon ] [ microfoondraad ] is te vergelijken met de hersenen
  • de [ microfoon ] [ microfoondraad ] [ luidsprekerboxen ] [ stereo-instalatie ] is te vergelijken met de waarneming die in de hersenen wordt gevormd

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag