centraal zenuwstelsel, zenuwen en zenuwcellen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

centraal zenuwstelsel

Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in het centraal zenuwstelsel en zenuwen. Tot het centraal zenuwstelsel behoren de hersenen, het verlengde merg en het ruggenmerg.

centraal zenuwstelsel

In zintuigen worden prikkels omgezet in impulsen. Via zenuwen worden deze impulsen naar het centraal zenuwstelsel gevoerd. In het centraal zenuwstelsel worden impulsen verwerkt. Het centraal zenuwstelsel bestaat uit zenuwweefsel. Zenuwweefsel bestaat uit zenuwcellichamen en uitlopers van zenuwcellen.

zenuwen

Zenuwen vervoeren impulsen van zintuigen naar de hersenen of vervoeren impulsen van de hersenen naar spieren of klieren.

gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen en schakelcellen

Gevoelszenuwcellen vervoeren impulsen naar de hersenen toe en bewegingszenuwcellen vervoeren impulsen van de hersenen af. Schakelcellen geven impulsen door binnen het centraal zenuwstelsel.

4.1
8pntgevoelszenuwcellen, schakelcellen en bewegingszenuwcellen
  • met nummer [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] is in de bovenstaande afbeelding de uitloper van een gevoelszenuwcel aangegeven
  • met nummer [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 8 ] is in de bovenstaande afbeelding het cellichaam van een gevoelszenuwcel aangegeven
  • met de nummers [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] zijn in de bovenstaande afbeelding schakelcellen aangegeven
  • met nummer [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] is in de bovenstaande afbeelding het cellichaam van een bewegingszenuwcel aangegeven
  • met nummer [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] is in de bovenstaande afbeelding de uitloper van een beweginszenuwcel aangegeven
4.2
3pntgevoelszenuwcellen, schakelcellen en bewegingszenuwcellen
  • [ schakelcellen ] [ bewegingszenuwcellen ] [ gevoelszenuwcellen ] ontvangen signalen van zintuigcellen
  • [ gevoelszenuwcellen ] [ bewegingszenuwcellen ] [ schakelcellen ] geven signalen door aan spieren of klieren
  • [ bewegingszenuwcellen ] [ gevoelszenuwcellen ] [ schakelcellen ] vervoeren impulsen binnen het centraal zenuwstelsel

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag