centraal zenuwstelsel, zenuwen en zenuwcellen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

grote hersenen

doorsnede van de rechterhersenhelft met hersencentra

Hierboven is twee keer een dwarsdoorsnede van de rechterhersenhelft afgebeeld. Aan de rand van de hersenhelften zijn delen van het lichaam getekend. De delen van het lichaam corresponderen met de de centra in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen, verwerken en doorsturen van impulsen.

7.1
1pntWelke bewering is juist?
  • impulsen komen vanuit de hersenen in de afbeelding van de gevoelscentra de lichaamsdelen binnen en worden vanuit de lichaamsdelen naar de hersenen in de afbeelding van de bewegingscentra gestuurd
  • impulsen komen vanuit de hersenen in de afbeelding van de gevoelscentra de lichaamsdelen binnen en worden vanuit de hersenen naar de lichaamsdelen in de afbeelding van de bewegingscentra gestuurd
  • impulsen komen vanuit de lichaamsdelen in de afbeelding van de bewegingscentra de hersenen binnen en worden vanuit de hersenen naar de lichaamsdelen in de afbeelding van de gevoelscentra gestuurd
  • impulsen komen vanuit de lichaamsdelen in de afbeelding van de gevoelscentra de hersenen binnen en worden vanuit de hersenen naar de lichaamsdelen in de afbeelding van de bewegingscentra gestuurd

kleine hersenen

De kleine hersenen zijn speciaal gericht op de fijne motoriek. Met fijne motoriek wordt bedoeld het nauwkeurig controleren van de bewegingen die het lichaam maakt en het lichaam in evenwicht houden.

kleine hersenen
7.2
1pntOnder invloed van welk speelgoed worden met name de kleine hersenen getraind?
7.3
1pntOnder invloed van welk speelgoed worden met name de grote hersenen getraind?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag