centraal zenuwstelsel, zenuwen en zenuwcellen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

ruggenmerg

Het ruggenmerg bestaat net als de hersenen uit zenuwweefsel. Het ruggenmerg bevindt zich in de wervelkolom.

wervelkolom (voorzijde rechts en zijkant links)
8.1
1pntWaarom bevindt het ruggenmerg zich in de wervelkolom?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Impulsen verlaten of komen het centrale zenuwstelsel doorgaans binnen via het ruggenmerg. Tussen de wervels van de wervelkolom komen strengen zenuwcellen uit de wervelkolom. Deze strengen zenuwcellen worden zenuwen genoemd.

ruggenmerg
8.2
1pntIn een zenuw zijn de afzonderlijke zenuwcellen omgeven door een isolerende laag. Waarom is deze isolerende laag noodzakelijk?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


8.3
1pntAls iemand zijn rug gebroken heeft wordt van een dwarslaesie geproken. Vaak zijn mensen met een dwarslaesie verlamd vanaf het punt van de breuk in de wervelkolom. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


8.4
1pntIemand die zijn nek breekt heeft vaak weinig overlevingskans. Waarom is deze breuk vaak fataal?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


impulsgeleiding via zenuwen, ruggenmerg en hersenen

Impulsen die van een geprikkeld zintuig afkomen gaan via een bewegingszenuwcel naar het ruggenmerg. In het ruggenmerg gaat de impuls over op schakelcellen. Via de schakelcellen in het ruggenmerg bereikt de impuls de hersenen. In de hersenen wordt de impuls omgezet in een waarneming. Via de schakelcellen in de hersenen wordt een reactie op de prikkel via een impuls doorgegeven aan de schakelcellen in het ruggenmerg. In het ruggenwerg wordt de impuls overgedragen aan een bewegingszenuwcel. De bewegingszenuwcel vervoert de impuls naar een spier of klier. In de spier of klier wordt de impuls omgezet in een respons.

het schrijven van een tekst
8.5
1pntIn welk van de onderstaande routes is de impulsgeleiding juist weergegeven?
  • prikkel »» bewegingszenuwcel »» schakelcel »» respons »» schakelcel »» gevoelszenuwcel »» spiercel
  • prikkel »» gevoelszenuwcel »» schakelcel »» respons »» schakelcel »» bewegingszenuwcel »» spiercel
  • prikkel »» bewegingszenuwcel »» schakelcel »» bewustwording »» schakelcel »» gevoelszenuwcel »» spiercel
  • prikkel »» gevoelszenuwcel »» schakelcel »» bewustwording »» schakelcel »» bewegingszenuwcel »» spiercel

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag