blinde vlek lokaliseren  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

lokaliseren van de blinde vlek

Op de plek waar de oogzenuw de oogbol verlaat, bevinden zich geen zintuigcellen. Zintuigcellen bevinden zich op het netvlies. Het netvlies is de binnenste laag van de oogbol. Het netvlies wordt op zijn plek gehouden door het glasachtig lichaam en van voedingsstoffen voorzien door de bloedvaten in het vaatvlies.

buitenzijde van de oogbol
doorsnede oogbol

In dit practicum wordt de blinde vlek gelokaliseerd. Voordat de blinde vlek gelokaliseerd kan worden, moet eerst de werking van de blinde vlek onderzocht worden. Dit is mogelijk aan de hand van het onderstaande tekeningetje.

blinde vlek

De blinde vlek kan gemakkelijk worden aangetoond met de volgende proef. Ga recht voor de oranje stip in de afbeelding hierboven zitten. Kijk nu met het linkeroog naar het rechter verkeerslicht, terwijl het rechteroog gesloten is. Beweeg het hoofd dichter naar het beeldscherm toe of juist verder van het beeldscherm af. Op een bepaald moment verdwijnt de oranje stip in het midden van de afbeelding. Herhaal deze proef maar kijk nu met het rechteroog naar het linker verkeerslicht, terwijl het linkeroog gesloten is.

onderzoeksvraag:

Op welke plek bevindt zich de blinde vlek in het linker- en in het rechteroog?

hypothese:

Omdat met behulp van een proefje met twee stippen, waarbij met het linkeroog (terwijl het rechteroog gesloten is) naar de rechterstip gekeken wordt en de afstand gevariëerd wordt zodat de linkerstip opeens wegvalt, de blinde vlek kan worden aangetoond is het mogelijk om met behulp van opmeten en tekeningen van de situatie de blinde vlek te lokaliseren.

achtergrondinformatie:

blinde vlek linkeroog

nodig:

liniaal, meetlint (of koortje), passer, schaar, plakband, clipje en tekenpapier

werkwijze:

Werk bij dit onderzoek in tweetallen, waarbij een persoon de proefpersoon is.
• meet met behulp van de liniaal de grootte van de oogbol bij de proefpersoon op.

oogkas

• teken twee oogbollen ter grootte van de oogkas
• gebruik hiervoor een passer
• geef in de oogbollen de iris, ooglens en het hoornvlies aan
• knip de oogbollen uit
• plak aan de achterzijde van de oogbollen een statéstokje
• zorg ervoor dat het satéstokje door het midden van de lens en van de oogbol gaat
• maak een gat in het midden van de oogbol
• doe het clipje door het gat in de oogbol
• plak het satéstokje vast met plakband.

voor- en achterzijde van de uitgeknipte oogbol met clipje en satéstokje

• meet met behulp van de liniaal de afstand tussen de ogen op

afstand tussen de ogen

• voer het proefje met de blinde vlek opnieuw uit

blinde vlek

• beweeg het hoofd van en naar het beeldscherm totdat de oranje stip verdwijnt
• meet de afstand tussen het beeldscherm en de ogen op met een meetlint.

afstanden

• meet de afstand tussen het verkeerslicht en de oranje stip op beeldscherm
• teken de verkeerslichten en oranje stip na op een blanco vel papier
• zorg ervoor dat onderlinge afstanden hetzelfde zijn als op het beeldscherm
• gebruik de afstand tussen het beeldscherm en de ogen uit het blinde vlekproefje
• leg de uitgeknipte oogbollen op de juiste plek
• schuif de oogbollen op de juiste opgemeten afstand van elkaar
• maak twee gaatjes in het papier
• steek de clipjes door de gaatjes
• buig de clipjes om
• zorg ervoor dat de oogbollen kunnen draaien.

draaiende oogbollen

• richt het linkeroog naar het rechter verkeerslicht
• bestudeer de animatie bij achtergrondinformatie hierboven
• volg de oranje stippellijn in de animatie
• teken een hulplijn vanaf de oranje stip door de lens naar het netvlies
• zet een kruis op de plek op het netvlies
• herhaal het bovenstaande voor het rechteroog en het linker verkeerslicht.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag