trillingen, resonantie en het slakkenhuis  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

stemvork

Een stemvork is een metalen apparaatje dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld een gitaar te stemmen. Een stemvork geeft altijd dezelfde toonhoogte wanneer deze aangeslagen wordt.

stemvork

In de animatie hierboven is te zien dat de stemvork gaat trillen als deze wordt aangeslagen. Als er een tweede identieke stemvork bijgehaald wordt, gaat deze stemvork meetrillen als de eerste stemvork wordt aangeslagen.

resoneren

Als een ander voorwerp meetrilt met de trilling van een ander voorwerp is sprake van resonatie.

resoneren
2.1
1pntWaarom zal alleen stemvork [1] in de afbeelding hierboven gaan meetrillen als de linkerstemvork wordt aangeslagen?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


brug
2.2
1pntMilitairen macheren vaker. Bij macheren (in de maat lopen) veroorzaken militairen trillingen. Waarom mogen militairen nooit macheren (en moeten dus uit de maat lopen) op een brug?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag