smaak en reuk  (onderzoek - onderzoek met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

neusholte en smaakwaarneming

Op het moment dat een persoon zijn voedsel kauwt, stijgt de geur van het voedsel onder andere via de keelholte naar de neusholte. Aan de bovenzijde van de neusholte bevindt zich het reukzintuig.

route van geuren door de mond-, keel- en neusholte

Als bij een proefpersoon de neus wordt dichtgeknepen terwijl deze persoon voedsel in zijn mond heeft, komen de geuren van het voedsel minder goed bij het reukorgaan dan bij een open neus.

onderzoeksvraag:

Wordt de smaak van voedsel mede bepaald door het reukorgaan in de neusholte?

hypothese:

omdat geuren moeilijker de neusholte bereiken als de neus is dichtgeknepen kan de invloed van de geur op de smaak van voedsel worden onderzocht worden door producten met en zonder dichtgeknepen neus te proeven

nodig:

verschillende voedingsstoffen met een typische smaak (bijvoorbeeld: snoep, sinaasappel(sap), drop, brood e.d.), vijzel, water, druppelpipet, water om de mond te spoelen en geliniëerd papier

werkwijze:

Werk bij dit experiment in tweetallen, waarbij een persoon de proefpersoon is.
• voer de onderstaande voorbereiding uit in afwezigheid van de proefpersoon
• wrijf het voedsel fijn in de vijzel
• voeg water aan het fijngemalen voedsel toe
• doe de oplossing in een druppelpipet
• herhaal dit voor alle voedingsmiddelen

fijngewreven voedingsmiddelen op de tong aanbrengen

• nummer de pipetten en neem de onderstaande tabel over

tabel waarnemingen met en zonder dichtgeknepen neus

• zorg ervoor dat de proefpersoon niet weet welke voedingsmiddelen in de pipetten zitten
• laat de proefpersoon zijn mond spoelen
• wacht enkele minuten
• laat de proefpersoon zijn neus dichtknijpen
• druppel een deel van de inhoud van een pipet over het tongoppervlak van de proefpersoon
• noteer de waarnemingen van de proefpersoon in de tabel
• herhaal de proefneming zonder dat de proefpersoon zijn neus heeft dichtgeknepen
• noteer de waarnemingen van de proefpersoon in de tabel
• laat de proefpersoon zijn mond spoelen
• wacht enkele minuten
• herhaal het bovenstaande voor de overige opgeloste voedingsmiddelen in de pipetten.

verslaglegging:

Maak van dit geheel een natuurwetenschappelijk verslag. Geef in het verslag aan wat de onderzoeksvraag en wat de hypothese is, voeg de tabel met waarnemingen van de proefpersoon bij het verslag, analyseer de waarnemingen van het onderzoek, trek een conclusie en geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag