tastknopjes in de huid  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

tastknopjes

Direct onder de kiemlaag van de opperhuid bevinden zich tastknopjes. Tastknopjes zijn gevoelig voor aanraking.

tastknopjes

Tastknopjes zijn zintuigcellen die signalen (impulsen) doorsturen naar de hersenen als ze geprikkeld worden. In de hersenen wordt dit signaal omgezet in een waarneming. Niet op elke plek in het lichaam bevinden zich evenveel tastknopjes. Bij deze opdracht wordt een onderzoek opgezet waarbij onderzocht wordt op welke plekken veel en op welke plekken weinig tastknopjes voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een zelf op te zetten onderzoek waarbij aan de hand van een onderzoeksvraag een hypothese wordt opgesteld en een werkwijze wordt bepaald.

prepareernaalden

prepareernaalden:

Door de punten van twee prepareernaalden op een bepaalde plek tegelijk op de huid te duwen kan onderzocht worden of deze prepareernaalden één of twee tastknopjes prikkelen. Door de afstand tussen de punten van de prepareernaalden te variëren kan onderzocht worden op welke afstand de tastknopjes zich van elkaar bevinden.

afstand tussen tastknopjes bepalen

NB: Op sommige plekken van de huid kunnen tastknopjes op centimeters afstand van elkaar zitten.

onderzoeksvraag:

Op welke plekken op de huid bevinden zich veel en op welke plekken bevinden zich weinig tastknopjes in de huid?

hypothese:

Het opstellen van een hypothese is de basis van elk onderzoek. Een hypothese heeft altijd de volgende vorm:

omdat ... een feit is, wordt verondersteld dat ... gebeurt

Aan de hand van de hypothese wordt een werkwijze opgesteld. Aan de hand van een analyse van de waarnemingen of resultaten wordt een conclusie getrokken. Aan de hand van deze conclusie wordt gekeken of de hypothese juist is (wordt aangenomen) of onjuist is (wordt verworpen).

voorbeeldhypothese:

Omdat met de lippen bijvoorbeeld de aard van het oppervlak van voedingsmiddelen wordt bepaald, zullen zich op de lippen veel tastknopjes bevinden en nemen de lippen ook twee punten van de prepareernaalden waar als deze zeer dicht bij elkaar gehouden worden

nodig:

liniaal met millimeterverdeling, twee prepareernaalden met een scherpe punt, blancoblaadjes voor de schetsen van het gelaat en het lichaam en geliniëerd papier voor het maken van tabellen.

werkwijze:

Werk bij dit experiment in tweetallen. Zorg ervoor dat geen gevaarlijke situaties ontstaan. Prepareernaalden zijn scherp!
• stel een aantal hypothesen op voor verschillende delen van het gelaat (gezicht)
• maak een schets van het gelaat
• geef de plekken die onderzocht gaan worden aan op de schets
• stel een aantal hypothesen op voor andere plekken op de huid
• maak een schets van het lichaam
• geef de plekken die onderzocht gaan worden aan op de schets

tabel afstanden

• neem de bovenstaande tabel over
• noteer in de tabel de plekken op het gelaat waar de proeven worden uitgevoerd
• noteer in de tabel de plekken op het lichaam waar de proeven worden uitgevoerd

experiment

verslaglegging:

Maak van dit geheel een natuurwetenschappelijk verslag. Geef in het verslag aan wat de onderzoeksvraag is, noteer alle opgestelde hypothesen, beschrijf de werkwijze, voeg de schetsen van het gelaat en het lichaam met de aangeven punten bij het verslag, voeg de ingevulde tabel bij het verslag, analyseer de waarnemingen van het onderzoek, trek bij elk onderzoek een conclusie en geef aan of de verschillende hypothesen worden aangenomen of worden verworpen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag