drempelwaarde en gewenning bij zintuigen in de huid  (onderzoek - onderzoek opzetten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

onderzoek opzetten drempelwaarden en gewenning

Als de drempelwaarde van een zintuigcel niet overschreden wordt worden geen impulsen naar de hersenen gestuurd.

drempelwaarde wordt niet overschreden
drempelwaarde wordt wel overschreden

Een impuls is een zwak stroompje dat zich door zenuwcellen voortbeweegt. Als een zintuig hevig geprikkeld wordt, worden meer impulsen door de zenuwcel gestuurd. Als een zintuig minder hevig wordt geprikkeld worden minder impulsen door de zenuwcel gestuurd.

drempelwaarden

onderzoeksvraag:

Is de drempelwaarde van tastzintuigcellen in huid over het hele lichaam hetzelfde of is de drempelwaarde van zintuigencellen in de huid over het lichaam verschillend?

hypothese:

Als een voorwerp niet door zintuigcellen in de huid wordt waargenomen, worden geen impulsen naar de hersenen gestuurd en wordt het voorwerp niet waargenomen. Als een voorwerp echter wel wordt waargenomen door zintuigcellen in de huid worden wel impulsen naar de hersenen gestuurd en wordt het voorwerp wel waargenomen. Als een voorwerp op een bepaalde plek wel wordt waargenomen door zintuigcellen in de huid en op een andere plek niet door zintuigcellen in de huid, is de drempelwaarde van zintuigcellen in de huid niet in het hele lichaam hetzelfde

nodig:

lichte voorwerpen die op gevoelige plekken (zoals lippen en vingertoppen) nog net worden waargenomen, een pincet en geliniëerd papier

werkwijze:

Werk bij het opzetten van dit onderzoek in tweetallen, waarbij een persoon de proefpersoon is.
• ga opzoek naar lichte voorwerpen
• controleer of deze voorwerpen op gevoelige plekken worden waargenomen
• leg de voorwerpen steeds uiterst voorzichtig neer
• gebruik hiervoor een pincet
• ga op zoek naar lichte voorwerpen die niet meer waarneemt op gevoelige plekken
• bepaal welke voorwerpen geschikt zijn voor het onderzoek

drempelwaarde veertje

• neem de onderstaande tabel over
• bepaal plekken op het lichaam die gevoelig zijn
• bepaal plekken op het lichaam die minder gevoelig zijn
• noteer geschikte plekken in de tabel
• voer voor de gekozen voorwerpen het onderzoek uit
• leg met behulp van het pincet het voorwerp op de huid van de proefpersoon
• noteer in de tabel op de proefpersoon het voorwerp waarneemt

tabel drempelwaarden

verslaglegging:

Maak van dit geheel een natuurwetenschappelijk verslag. Geef in het verslag aan wat de onderzoeksvraag en wat de hypothese is, voeg de tabel met drempelwaarden bij het verslag, analyseer de waarnemingen van het onderzoek, trek een conclusie en geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen.

gewenning

Bij gewenning wordt een voorwerp na enige tijd niet meer waargenomen door zintuigcellen in de huid. Als een voorwerp gedurende enige tijd op dezelfde plek ligt, worden steeds minder impulsen aan de zenuwcellen doorgegeven. De impulsfrequentie neemt bij gewenning lanzaam af. Na enige tijd wordt een voorwerp niet meer waargenomen.

impulsfrequentie bij gewenning

onderzoeksvraag:

Is snelheid van gewenning van zintuigcellen in huid over het hele lichaam hetzelfde of is de snelheid van gewenning van zintuigcellen in de huid over het lichaam verschillend?

hypothese:

Als een voorwerp na enige tijd niet meer door zintuigcellen in de huid wordt waargenomen, worden geen impulsen meer naar de hersenen gestuurd en wordt het voorwerp niet meer waargenomen. Als een voorwerp op een bepaalde plek langer wordt waargenomen dan op een andere plek in de huid, is de snelheid van gewenning van zintuigcellen in de huid op verschillende plekken verschillend

nodig:

voorwerpen die door zintuigen in de huid worden waargenomen, een pincet, stopwatch of klok met secondewijzer en geliniëerd papier

werkwijze:

Werk bij het opzetten van dit onderzoek in tweetallen, waarbij een persoon de proefpersoon is.
• ga op zoek naar voorwerpen die door zintuigen in de huid worden waargenomen
• test de voorwerpen door ze steeds op de huid neer te leggen
• leg de voorwerpen steeds uiterst voorzichtig neer
• gebruik hiervoor een pincet

tabel gewenning


• neem de bovenstaande tabel over
• gebruik de gevoelige en ongevoelige plekken op de huid uit het vorige onderzoek
•  noteer deze plekken in de tabel
• leg de voorwerpen met een pincet op de huid van de proefpersoon
• noteer het aantal seconden dat de persoon het voorwerp waarneemt
• noteer deze waarden in de tabel

verslaglegging:

Maak van dit geheel een natuurwetenschappelijk verslag. Geef in het verslag aan wat de onderzoeksvraag en wat de hypothese is, voeg de tabel met drempelwaarden bij het verslag, analyseer de waarnemingen van het onderzoek, trek een conclusie en geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag