actief en passief transport en celfysiologie  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

osmose

2.1
1pntIn een proefopstelling wordt een selectief permeabel membraan geplaatst. Aan beide zijden van het membraan wordt een verschillende hoeveelheid keukenzout (natriumchloride) opgelost. Na enige tijd is de waterspiegel aan één kant van het membraan gestegen. Dit wordt osmose genoemd. In welke van de onderstaande animaties is deze osmose juist afgebeeld?
2.2
1pntIn een cel bevinden zich meer Na+ en Cl- ionen dan buiten de cel. De omotische waarde van de cel is hierdoor hoger dan de osmotische waarde van het omringende milieu. In welke afbeelding is de verplaatsing van stoffen door osmose juist weergegeven?
watertransport tussen cellen
2.3
1pntHierboven zijn twee cellen afgebeeld waarbij watertransport van de linkercel naar de rechtercel plaatsvindt. In welke afbeelding hieronder zijn de stoffenconcentraties juist afgebeeld om watertransport in de hierboven beschreven richting te veroorzaken?

actief transport

2.4
1pntIn de onderstaande animaties is zowel actief als passief transport van glucosemoleculen door een celmembraan afgebeeld. Bij welke afbeelding vindt transport tegen het concentratieverval in?
2.5
1pntWelke bewering is juist?
  • als de concentratie glucosemoleculen buiten het celmembraan hoger is dan de concentratie glucosemoleculen binnen het celmembraan, worden glucosemoleculen door actief transport opgenomen
  • als de concentratie glucosemoleculen buiten het celmembraan lager is dan de concentratie glucosemoleculen binnen het celmembraan, worden glucosemoleculen door actief transport opgenomen
  • als de concentratie glucosemoleculen buiten het celmembraan lager is dan de concentratie glucosemoleculen binnen het celmembraan, worden glucosemoleculen door passief transport opgenomen

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag