celbouw en celfysiologie, eiwitsynthese en transportsystemen in wortels  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

wortels

lengtedoorsnede van de wortel

Via de wortelharen worden water en voedingsstoffen opgenomen in de cellen van de wortel. De vaatbundels in de wortels, stengels en bladeren van de tomatenplant transporteren de opgenomen stoffen naar andere delen van de plant. Dit transport vindt plaats via de opwaartse sapstroom.

In de groene delen van de tomatenplant wordt onder invloed van zonlicht glucose (C6H12O6) gevormd. Glucose en de stoffen die een plant uit glucose kan vormen, worden via vaatbundels naar andere plekken in de plant gevoerd. Dit transport vindt plaats via de neerwaartse sapstroom.

2.1
1pntwortelharen en osmose
  • de opname van water door wortelharen gebeurt door osmose, omdat de waterverplaatsing [ tegen het concentratieverval in ] [ met het concentratieverval mee ] plaatsvindt
  • de voedingsstoffen die door de wortelharen zijn opgenomen worden via diffusie naar de andere wortelcellen getransporteerd, omdat dit transport [ tegen het concentratieverval in ] [ met het concentratieverval mee ] plaatsvindt
2.2
1pntglucosetransport
  • glucose dat via de neerwaartse sapstroom wordt getransporteerd, wordt door actief transport opgenomen in de cellen rondom de vaatbundels wanneer de concentratie glucose in deze cellen [ lager ] [ hoger ] is dan de concentratie glucose in de vaatbundels
  • als in een naburige cel eiwitsynthese plaatsvindt, wordt door de mitochondriën in deze cel glucose verbruikt; het glucosetransport naar deze cel vindt dan plaats door [ actief transport ] [ passief transport ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag