celbouw en celfysiologie, eiwitsynthese en transportsystemen in wortels  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

worteldruk

In de bladeren van planten vindt verdamping van water plaats. Deze verdamping veroorzaakt zuigkracht. Door deze zuigkracht wordt de opwaartse sapstroom in stand gehouden.

In een vochtig milieu vindt echter nauwelijks verdamping plaats. De opwaartse sapstroom wordt dan in stand gehouden door worteldruk.

Worteldruk kan worden waargenomen aan een doorgesneden plantenstengel. Op het snijvlak ontstaat door worteldruk een waterdruppel.

worteldruk
3.1
4pntworteldruk
  • worteldruk ontstaat doordat cellen langs de vaatbundels (endodermiscellen) zouten van(aan) de houtvaten [ afgeven ] [ opnemen ]
  • hierdoor [ daalt ] [ stijgt ] de osmotische waarde in de vaatbundels van de opwaartse sapstroom
  • hierdoor vindt in de opwaartse watertransport plaats door [ diffusie ] [ osmose ]
  • de afgifte van zouten aan de houtvaten vindt plaats door [ actief transport ] [ passief transport ]
3.2
1pntIn de Nationale Wetenschapsquiz van 2003 werd gevraagd waarom bomen niet hoger worden dan 120 meter. Het antwoordt op deze vraag luidde als volgt:

Door de capillaire werking van de houtvaten wordt ook water naar boven getrokken. De kracht die overwonnen moet worden is de zwaartekracht. Het is duidelijk dat op een bepaalde hoogte de zwaartekracht het gaat winnen.

In het antwoord dat bij deze quiz gegeven werd, wordt een aspect buiten beschouwing gelaten. Dit aspect heeft een nog grotere invloed op het stijgen van water in bomen dan de capillaire werking. Welk aspect wordt buiten beschouwing gelaten?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag