koolstofkringloop en stikstofkringloop  (theorie - oefening)| bovenbouw h v |

koolstofkringloop

koolstofkringloop
1.1
3pntHierboven is de koolstofkringloop afgebeeld.
  • op plek [ 3 ] [ 1 ] [ 2 ] is in de bovenstaande koolstofkringloop sprake van voortgezette assimilatie
  • op plekken [ 6 en 7 ] [ 7 en 8 ] [ 6 en 8 ] is in de bovenstaande koolstofkringloop sprake van dissimilatie
  • op plek(ken) [ 5 en 6 ] [ 5 ] [ 6 ] is n de bovenstaande koolstofkringloop sprake van detritie

voortgezette assimilatie

deel van een eiwitmolecuul


  [    ] = zuurstof (O)  [    ] = waterstof (H)  [    ] = koolstof (C)  [    ] = stikstof (N)  [    ] = zwavel (S)

1.2
1pntHierboven is een deel van een eiwitmolecuul afgebeeld.
  • eiwitten worden [ alleen door producenten ] [ door zowel producenten, consumenten als reducenten ] gevormd tijdens de voortgezette assimilatie

stikstofkringloop

deel van de stikstofkringloop

NO3- = nitraat; NO2- = nitriet; NH4+ = ammonium; NH3 = ammoniak; N2 = stikstof

1.3
4pntHiernaast is het deel van de stikstofkringloop afgebeeld waarin bacteriën een belangrijke rol spelen.
  • nitraat is een [ restproduct van ] [ grondstof voor ] [ restproduct van ] voortgezette assimilatie
  • ammonium is een [ grondstof voor ] [ restproduct van ] nitrificatie
  • stikstof komt weer vrij in de atmosfeer door [ denitrificerende ] [ stikstofbindende ] bacteriën
  • rottingsbacteriën spelen [ geen ] [ een ] rol bij de nitrificatie van ammonium

vleesetende planten

Zonnedauw is een zeldzame vleesetende plant die in Nederland voorkomt. Insecten worden door de geur van de plant aangetrokken, maar blijven plakken aan de kleverige bolletjes (druppeltjes) op de blaadjes van deze plant.

Zonnedauw (links) en gevangen insecten op de bladeren van Zonnedauw (rechts)

In Nederland komen drie verschillende vleesetende soorten van de zonnedauwfamilie voor. De Kleine zonnedauw (zie afbeelding rechts), de Ronde zonnedauw en de Lange zonnedauw (zie tekening links). Zonnedauw komt voor in open, natte, zure heide en op veengrond. Zonnedauw is een beschermde plant.

1.4
2pntZonnedauw
  • Zonnedauw komt voor op [ voedselrijke bodem ] [ voedselarme bodem ]
  • Zonnedauw onttrekt [ ammoniak en/of ammonium ] [ eiwitten en/of aminozuren ] [ nitraat en/of nitriet ] aan de gevangen insecten

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag