werkblad bij de video 'organische moleculen, assimilatie en dissimilatie'  (werkblad - digitaal werkblad) |

vragen bij deel 2 'dissimilatie en assimilatie, van de video 'organische moleculen, assimilatie en dissimilatie'

Bekijk het tweede deel dissimilatie en assimilatie van de video organische moleculen, assimilatie en dissimilatie en beantwoord met behulp van de video de onderstaande vragen.

2.1
1pntBij welke reactie komt energie vrij? Bij dissimilatie of bij assimilatie?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.2
1pntBij welke reactie worden grote moleculen omgezet in kleinere moleculen? Bij dissimilatie of bij assimilatie?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
1pntIs verbranding een assimilatie- of een dissimilatiereactie?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.4
1pntWelke twee stoffen komen altijd vrij bij verbranding van organische stoffen? Geef zowel de molecuulformules als de naam van deze chemische stoffen.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag