werkblad bij de video 'organische moleculen, assimilatie en dissimilatie'  (werkblad - digitaal werkblad) |

vragen bij deel 3 ATP en ADP van de video 'organische moleculen, assimilatie en dissimilatie'

Bekijk het derde deel ATP en ADP van de video organische moleculen, assimilatie en dissimilatie en beantwoord met behulp van de video de onderstaande vragen.

adenosinetrifosfaat (ATP) en adenosinedifosfaat (ADP)
3.1
1pntGeef aan waarom uit de structuurformules van de twee bovenstaande stoffen is af te leiden dat stof 1 adenosinetrifosfaat voorstelt en stof 2 adenosinedifosfaat is.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


reactievergelijkingen
3.2
1pntGeef aan welke reactie plaats kan vinden onder invloed van de omzetting van ATP → ADP + P.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.3
1pntBij de omzetting van koolstofdioxide en water in glucose en zuurstof wordt energie |verbruikt||gevormd|1 .Deze energie |is afkomstig van||wordt opgeslagen in|2 ATP. Welke woorden moeten op de plekken 1 en 2 worden ingevuld?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.4
1pntDe omzetting van koolstofdioxide en water in glucose en zuurstof is een |assimilatie||dissimilatie|1-reactie, waarbij de energierijke binding in de energiecarriers wordt |verbroken||opgebouwd|2. Welke woorden moeten op de plekken 1 en 2 worden ingevuld?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag