voeding, vertering, tabellen en grafieken  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

voedingsstoffen en verteringsproducten

Gedurende de verschillende verteringsprocessen die na elkaar in het spijsverteringskanaal plaatsvinden worden verteringsproducten gevormd. De omzettingen die achtereenvolgens in het spijsverteringskanaal plaatsvinden zijn in de onderstaande grafiek in 5 trajecten ingedeeld.

aantal mol voedingsstoffen en verteringsproducten gedurende vertering en resorptie
1.1
1pntTijdens de vertering ontstaan meer mol* verteringsproducten dan er mol voedingsstof is omgezet. Wat is hiervan de reden?
* = bij chemische stoffen wordt de hoeveelheid stof uitgedrukt in mol (molariteit).

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.2
2pntIn de loop van de trajecten A t/ E vinden verschillende verteringsprocessen plaats.
  • gedurende traject [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] worden weinig koolhydraten verteerd
  • gedurende traject [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] verandert onder invloed van een lage pH de chemische vorm van eiwitten
pH-optima verteringsenzymen
1.3
3pntTijdens de trajecten (A t/m E) in de grafiek (aantal mol voedingsstoffen en verteringsproducten gedurende vertering en resorptie) zijn verschillende enzymen op verschillende momenten werkzaam. Dit heeft met de variabele pH-waarde in het spijsverteringskanaal te maken.
  • gedurende traject [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] is peptase actief in de voedselbrij
  • door de vorming van vetzuren vindt in traject [ A ] [ B ] [ C - D ] [ E ] een lichte daling van de pH-waarde van de voedselbrij plaats
  • gedurende traject [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ]
1.4
1pntDoor welk proces neemt in traject [E] de hoeveelheid verteringsproduct af?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.5
1pntWaardoor neemt de hoeveelheid water in de trajecten [A] t/m [E] geleidelijk toe?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.6
1pntWelke voedingsstoffen worden tijdens de trajecten [A] t/m [E] niet verteerd?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


pH-waarden in het spijsverteringskanaal

link: bijlage 'voeding, vertering, tabellen en grafieken' by: biodoen

1.7
4pntDownload de bovenstaande bijlage. Print de bijlage of open deze in een tekenprogramma (zoals Photoshop). Geef aan welke verteringsorganen op de plekken 1 t/m 5 moeten worden ingevuld. Benoem beide assen in de grafiek. Geef met behulp van een lijngrafiek de pH-waarden in de verschillende verteringsorganen aan.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag