voeding, vertering, tabellen en grafieken  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

enzymen

Enzymen versnellen reacties, maar worden zelf niet verbruikt. Bij aërobe dissimilatie en voortgezette assimilatie zijn talrijke enzymen betrokken. Veel van deze enzymreacties zijn evenwichtsreacties. Bij evenwichtsreacties wordt het product weer teruggevormd tot de oorspronkelijke stof. De opbouw- en afbraakreacties van substraat bevinden zich bij een evenwichtsreactie in evenwicht.

evenwichtsreactie
3.1
1pntsubstraat en product
  • Op plekken [ A en D ] [ A en C ] bevindt zich substraat en op plekken [ B en D ] [ B en C ] bevindt zich product

enzymremmers

Hieronder is de omzetting van een substraat in een product in een grafiek weergegeven.

omzetting van een substraat in een product

Enzymen zijn vaak gevoelig voor bepaalde stoffen. Stoffen die een bepaalde enzymwerking activeren hechten zich aan het enzym, waardoor dit enzym werkzaam wordt. Stoffen die een bepaalde enzymwerking remmen hechten zich aan het enzym, waardoor dit enzym minder werkzaam wordt.

omzetting van een substraat in een product
3.2
2pntremmende werking
  • uit de bovenstaande grafiek is af te leiden dat de omzetting van [ stof C in stof D ] [ stof A in stof B ] een remmende werking heeft op de omzetting van [ stof A in stof B ] [ stof C in stof D ]
3.3
2pntafbraakreactie en opbouwreactie
  • uit de bovenstaande grafiek is af te leiden dat de omzetting van [ stof C in stof D ] [ stof A in stof B ] een afbraakreactie is en de omzetting van [ stof A in stof B ] [ stof C in stof D ] een opbouwreactie is

Hieronder zijn twee enzymreacties afgebeeld, waarbij twee verschillende enzymen en zes andere stoffen betrokken zijn.

De eerste enzymreactie is een evenwichtsreactie. Stof 1 wordt omgezet in stof 2 en stof 3, of stof 2 en 3 worden omgezet in stof 1. Stof 3 wordt samen met stof 5 in de tweede enzymreactie omgezet in stof 6. De tweede enzymreactie is geen evenwichtsreactie en vindt alleen plaats in aanwezigheid van stof 4.

3.4
3pntbeperkende factor
  • stof 1 kan [ geen ] [ een ] beperkende factor zijn voor de omzetting in de tweede enzymreactie
  • Stof 4 kan [ een ] [ geen ] beperkende factor zijn voor de omzetting in de eerste enzymreactie
  • stof 6 kan [ geen ] [ een ] beperkende factor zijn voor de omzetting in de eerste enzymreactie

link: bijlage 'voeding, vertering, tabellen en grafieken' by: biodoen

omzetting van een substraat in een product
3.5
1pntDownload de bovenstaande bijlage. Geef naar aanleiding van de veranderingen in hoeveelheid van stof 1 en stof 6 in de grafiek aan hoe het verloop van stof 3 en stof 4 qua hoeveelheid zal zijn.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag