optimumkromme katalase  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| bovenbouw h v |

verdunningsreeks

Om de invloed van de pH-waarde op de werking van het enzym katalase te onderzoeken moet een verdunningsreeks gemaakt worden. Voor de verdunningsreeks wordt HCL (1 M) en NaOH (1 M) gebruikt.

HCL en NaOH zijn gevaarlijke stoffen, werk dus met beschermende kleding en een veiligheidsbril!

taakverdeling:

Om dit practicum in de gestelde tijd af te krijgen moet in groepsverband (4 à 5 personen) gewerkt worden. Lees het onderstaande practicum door en stel een taakverdeling op. Stel binnen de groep een coördinator aan die het verloop van het proces in de gaten houdt en de verschillende groepsleden aanstuurt bij de verschillende onderdelen van dit practicum.

onderzoeksvraag en hypothese:

Lees het onderstaande voorbereidend practicum door en stel een onderzoeksvraag en een hypothese op.

nodig:

demi-water, HCl, NaOH en reageerbuisrek

veiligheidsjas (labjas), veiligheidsbril, HCL (1 M), NaOH (1 M), H2O2 (3%), katalasehoudend product, weegschaal, rasp, spatel, vijzel en mortier, spuitfles demi-water, 28 reageerbuizen, reageerbuisrek, pH-papier, 3 horlogeglazen, pasteurspipet, zuigpipet met ballon, 2 maatbekers (20 ml), watervaste stift, liniaal met millimeterverdeling, grafiekpapier en een notitievel

werkwijze:

• vul 14 reageerbuizen met 0.5 g fijngewreven katalasehoudend product
• voeg geen demi-water toe
• nummer de reageerbuizen 1 t/m 14
• zie de handleiding bij de werkwijze van het voorbereidend practicum
In de afbeelding hieronder is een verdunningsreeks gemaakt, waarbij steeds 1 ml uit de `vorige` reageerbuis wordt verdund met 9 ml demi-water. Deze verdunningsreeks is slechts een voorbeeldverdunning. De meest geschikte verdunningsreeks voor het construeren van een optimumkromme moet nog worden bepaald.
• vul een maatbeker met 20 ml HCL (1 M)
• vul een maatbeker met 20 ml NaOH (1 M)
• werk voorzichtig met HCL en NaOH
• zorg voor beschermende kleding en een veiligheidsbril
• plaats de maatbekers met HCL en NaOH in het midden van de werktafel
• zorg ervoor dat de maatbekers niet om kunnen vallen
• plaats 14 reageerbuizen in twee rijen in een reageerbuisrek
• nummer de reageerbuizen 1 t/m 14
• gebruik hiervoor een watervaste stift

verdunningsreeks

• zuig met behulp van een zuigpipet met pipetteerballon 5 ml HCL op
• doe dit in reageerbuis 1
• spoel de zuigpipet uit met demi-water
• zuig met behulp van een zuigpipet met pipetteerballon 5 ml NaOH op
• doe dit in reageerbuis 14
• spoel de zuigpipet uit met demi-water

proefondervindelijk samenstellen van de verdunningsreeks:

pH-papier

Met behulp van pH-papier kan op eenvoudige wijze de pH-waarde van een vloeistof gemeten worden.

Om een pH-verdeling van 1 t/m 14 over de reageerbuizen 1 t/m 14 te verkrijgen moet een bepaalde verdunningsreeks worden toegepast. Deze verdunningsreeks zal proefondervindelijk onderzocht moeten worden. HCl en NaOH zijn gevaarlijke stoffen, dus werk steeds met beschermende kleding en een veiligheidsbril. Werk bij het maken van een verdunningsreeks altijd met een pipetteerballon.

pH-indicatie

Om de pH van elke reageerbuis te bepalen wordt met behulp van een pasteurspipet een druppel vloeistof op een stukje pH-papier in het horlogeglas gedruppeld. De kleurverandering van het pH-papier geeft een indicatie van de zuurgraad
• plaats de reageerbuizen met katalasehoudend product in een reageerbuisrek
• zuig 2 ml vloeistof uit verdunningsreeksreageerbuis 1 op
• voeg dit toe aan reageerbuis 1 met fijngewreven katalasehoudend product
• werk met een zuigpipet met pipetteerballon
• spoel de zuigpipet om met demi-water
• herhaal dit voor reageerbuizen 2 t/m 14
In het voorbereidend practicum is de hoeveelheid H2O2 bepaald die bij het fijngewreven katalasehoudend product gevoegd moet worden.
• voeg deze hoeveelheid H2O2 toe aan de reageerbuizen 1 t/m 14
• (deze reageerbuizen bevatten katalasehoudend product met verdunningsreeksvloeistof)
• werk met een zuigpipet met pipetteerballon
• laat de reageerbuizen enkele minuten staan
• meet de ontstane schuimkraag in de reageerbuizen
• noteer deze gegevens op het notitievel
• spoel de gebruikte pipetten door met demi-water
• zorg ervoor dat resten van chemische stoffen apart worden ingeleverd.

waarnemingen, resultaten en conclusie:

Noteer de waarnemingen en resultaten van het voorbereidend practicum op het notitievel. Analyseer de waarnemingen en resultaten en verwerk deze in een conclusie. Geef in de conclusie aan of de gestelde hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen. Bewaar de gegevens op het notitievel voor het construeren van de optimumkromme bij de afronding van het experiment.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag